onsdag 10 mars 2010

Bolagisera inte bort Strängnäs framtid

Denna debattartikel har Strängnäspartiet i dagens Eskilstuna-Kuriren:

Bolagisera inte bort Strängnäs framtid

Strängnäs har goda förutsättningar att bli en attraktiv etableringsort för företag i olika branscher. Närhet till Stockholm, efterfrågade skolor, attraktivt boende, gott om fastigheter och goda kommunikationer gör att Strängnäs har ett starkt utgångsläge i kampen om företagsetableringar.

Och framtiden ser ljus ut.

Sedan några år tillbaka håller ett logistikcentrum på att byggas upp i och omkring Solberga. I en snar framtid kan en transporthamn i Gorsinge och en utbyggd flygplats i Kjula vara en realitet. Det kommer att stärka Strängnäs position som logistikcentrum ytterligare. På Campus ocb P10-området kan nya näringar inom företrädelsevis tjänstesektorn etableras och växa i anslutning till väg 55/E18 och E20. I vår grannkommun dit vi skickar hundratals ungdomar varje dag måste industriföretagen stärka sin konkurrenskraft, och det gör man med ökad kunskap och större tjänsteinnehåll i sina produkter. Det borde stärka Strängnäs kopplingar till Eskilstuna, eftersom vi har en stor akademikerkår boende i vår kommun. Den kortare vägen västerut ska bli lika attraktiv som den österut mot Stockholm.

Möjligheterna är många.

Vår historia är däremot dystrare.

Kommunen har inte lyckats locka hit företag i någon större utsträckning trots alla goda förutsättningar. Idag dominerar några få företag näringslivet och det mest expansiva är kommunalrådets farbror Jens Perssons Kilenkrysset, som köpt mark billigt av kommunen och exploaterat denna framgångsrikt. Ett annat tillväxtföretag är friskolekoncernen Europaskolan vars affärsidé bygger på köp av kommunala tillgångar. Europaskolan har även det starka kopplingar till politiken.

Så här har näringslivsutvecklingen sett ut de senaste åren.

Nu vill Björn Lind (fp) bolagisera Strängnäs kommuns kanske viktigaste utvecklingsfråga. Och det enda skälet Lind anger är att pianon inte är självspelande.

Att bolagisera kommunal verksamhet är att minska insynen och tulla på de demokratiska principerna. Det gynnar bara de som redan idag gynnas. Och det är det Björn Lind vill. Han vill flytta över fler kommunala tillgångar till affärsintressen runt om i kommunen. Senast vill Linds parti föra över Benningeskolan till Europaskolan. Hans utspel om bolagisering i Strengnäs Tidning ska ses i ljuset av detta.

Lind kommer att möta på motstånd i fullmäktige och då är han beredd att gå den odemokratiska vägen. En bolagisering av näringspolitiken är första steget i den riktningen.

Strängnäspartiet är emot en sådan utveckling.

I Strängnäs finns det inslag i politiken som påverkar företagsklimatet negativt och som hindrar företag från att etablera sig i kommunen. Men det problemet är Björn Lind själv en del av.

Patrick Baltatzis (SP)
Ledamot i kulturnämnden

Margit Urtegård (SP)
Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

21 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Instämmer i mycket! Det behövs att kommunen har en ansvarig för såväl näringslivs- som arbetsmarknadsfrågor. Det går inte att släppa det till ett bolag.
Kommunen kan inte gynna vissa företags kommersiella intressen, utan måste börja sätta fokus på att skapa arbetstillfällen.

Mats Werner sa...

Vi är med er alla dagar.......

Christer Alvin sa...

Instämmer med din skepsis mot bolagisering av näringslivsfrågorna. Bristande insyn har vi fått nog av. Det blir inte mer av den varan med fler kommunala bolag.

Anonym sa...

Tänkvärt, men onödig släng mot Europaskolan som ni i samma andetag som Kilenkrysset beskriver som en - underförstått vinstdrivande - "friskolekoncern". Sakta i backarna - Europaskolan ägs av en allmännyttig stiftelse vars "affärsidé" är så bra utbildning som möjligt för bl a Strängnäsungdomar. Av nuvarande fyra ägda huskroppar köptes en - gamla Stureskolan - till marknadspris av kommunen, mig veterligen utan Strängnäspartiets motstånd.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym

Europaskolan är en bra skola, ingen tvekan om det. Jag har själv en son som går där. Jag har ingenting emot skolan, men jag tycker att det är fel när anställda på Europaskolan, som är högt uppsatta politiker, går skolans ärenden i maktens korridorer. Jag har full rätt att tycka det.

Europaskolan är dock inte en välgörenhetsförening. Allmännyttig stiftelse eller ej, de tjänar pengar.

Det är inte enbart skolan i sig som gör Europaskolan till en fantastisk skola. Placerar du studiemotiverade och duktiga elever på en och samma skola måste det vara något stort fel om det inte blir en stor success.

En lärare på Europaskolan sa här om dagen, när vi diskuterade skillnaden mellan att arbeta på ett gymnasium där man tar in alla även de som inte har godkända betyg från högstadiet och Europaskolan där man söker sig in på sina betyg, att han jobbar i en skyddad verkstad.

Resursstarka elever är just starka. Att det är billigare att ha dessa elever än att ha elever med olika former av problem är en självklarhet, det kan vem som helst räkna ut. Friskolorna finns, de har kommit för att stanna.

Om Europaskolan betalade marknadspris för 35:an eller ej vet jag inte. Jag hoppas de gjorde det.

Anonym sa...

Margit Urtegård de är skrämmande hur illa insatt du är i de här med att få in pengar och företag till kommunen.Det är kanske därför du har varit politiker i så många år.Europa skolan är inget vinstdrivande företag alla pengar går tillbaka till skolan och dess investeringar.Om det finns, som du säger olagligheter, anmäl dessa där de hör hemma.Kom inte med offenliga beskyllnigar och insunationer som saknar grund.Nu finns det ett nytt parti som ställer upp i Strängnäs kommun "Granskningspartiet" Jag tycker att du platsar som första namn bland misstyckarna med få konstruktiva förslag utan mest missnöje och skitsnack.

Margit Urtegård sa...

Hej anonym

Jag är tacksam om du låter bli att lägga ord i munnen på mig och håller dig till god debatt ton.

Jag har inte pratat om olagligheter. Oegentligheter behöver inte vara olagliga. Vi behöver lite mer moral och etik i Strängnäspolitiken, tycker jag. Jag är inte ensam om att tycka det.

Jag har heller inte sagt att Europaskolan är ett vinstdrivande företag. Jag har bara påpekat att de tjänar pengar. Sen vet jag att de pengarna går till drift av skolan och dess investeringar. Jag hade bara synpunkter på att du försökte och framställa skolan som någon "Moder Teresa". Det är som sagt inte någon välgörenhetsförening.

En politiker sa att man måste behandla Europaskolan med sidenhandskar på för att andra kommuner drar i skolan. Jag tycker att man skall behandla alla lika; ingen särbehandling alltså.

JA sa...

Vad menar du då med att Europaskolan "tjänar pengar"? Att lärarna och andra anställda får betalt?

Såsom den anonyme kommentatorn här ovan påpekar, sluta med förvirrande insinuationer och kom istället med specifik kritik om den finns någon grund för det.

Margit Urtegård sa...

Hej JA

Välkommen tillbaka, det är alltid lika trevligt att få kommentarer från dig.

Jag förstår att det är känsligt det här med att tjäna pengar. Låt mig försöka att förklara hur det fungerar. Strängnäs kommun betalar elevpeng för alla elever som går på Europaskolan, som är skrivna i vår kommun. De som kommer från andra kommuner betalas av den kommunen de kommer ifrån.

Elevpengen är densamma för de som går i vårt kommunala gymnasium som de som går i Europaskolan. Den följer likvärdighetsprincipen.

Även en femåring kan räkna ut att Europaskolan har mindre kostnader än Thomasgymnasiet. Thomasgymnasiet tar emot alla elever. Europaskolan tar in elever efter betyg.

Thomasgymnasiet har kostnadsdrivande praktiska program samt det individuella programmet. Något Europaskolan inte har.

Det är jättebra att Strängnäs har två bra gymnasium. Då ökar valfriheten för alla.

JA sa...

Jag repeterar då frågan: vad menar du när du säger att "Europaskolan tjänar pengar"?

Att de i vissa delar har lägre kostnader än ett kommunalt gymnasium, och därmed kan göra andra investeringar i verksamheten och då kanske erbjuda bättre undervisning, det är en sak. Men vad menar du med att de "tjänar pengar"? Det är en ful antydan om att det sker någon form av utdelning ur företaget eller stiftelsen, att någon så att säga "går med vinst" på verksamheten.

Förutom lön till lärare och andra anställda i verksamheter sker inga utbetalningar, och såvida du inte anser att anställda vid friskolor ska arbeta utan lön finns det rimligen inget underligt i det.

Anser man att friskolor ska ha andra skyldigheter vad gäller antagning eller "urval" av elever än vad som gäller idag, då får man diskutera det. Det ska man dock inte göra genom fula insinuationer utan grund i verkligheten.

Margit Urtegård sa...

Hej JA

Det som blir kvar av elevpengen efter att alla kostnader är betalda är en vinst. Har man lägre kostnader för varje elev än vad man får i elevpeng så tjänar skolan pengar oavsett vad de användar pengarna till. Det blir ett ekonomiskt överskott, kalla det vad du vill.

Självklart skall lärarna på friskolorna ha betalt. Har någon hävdat något annat?

Anonym sa...

Eftersom du Margit inte har Europaskolans resultat och insikt i deras ekonomi.Känns det lite konstigt att du hävdar att skolan får ett överskott av elevpengen.Om du har dessa uppgifter och har den insikten är det en annan fråga.Min uppfattningen är att du inte vet om skolan får ett överskott av elevpengen. Det bedömer jag som osakligt tills du har bevisat motsatsen.I övrigt håller jag med sign. JA, sluta med förvirrande insunationer.

Stefan Holm sa...

Varför inte gå in och ladda ner årsredovisningen från Europaskolan från Bolagsverket? För 50:- kan ni själva bedöma vem som har rätt. Det kan det väl vara värt. Internet är fantastiskt.

https://www.121.nu/onetoone/arsredovisning/europaskolan-strangnas-ab-AAD0

https://foretagsfakta.bolagsverket.se/fpl-dft-ext-web/home.seam?cid=6716

JA sa...

"Det som blir kvar av elevpengen efter att alla kostnader är betalda är en vinst."

Det här blir är ju lite av en goddag yxskaft-diskussion, eftersom jag får intrycket att du inte riktigt förstår frågan, Margit.

Skolan har under ett år intäkter i form av en elevpeng. Sedan har man under samma år utgifter i form av dels löpande kostnader för lärarlöner, lokaler och materiel, dels avskrivningar av investeringar som gjorts i exempelvis just lokaler och materiel.

Eftersom Europaskolan troligen har lägre kostnader för exempelvis speciallärare, praktiska program och kanske lokalslitage, kan man under varje år troligen lägga mer pengar på nya lokaler, mer avancerad skolmateriel eller liknande. De totala kostnaderna blir ju dock desamma oavsett om man använt elevpengen till fler speciallärare eller till högteknolgisk kemimateriel, inte sant?

"Det som blir kvar av elevpengen efter att alla kostnader är betalda är en vinst. Har man lägre kostnader för varje elev än vad man får i elevpeng så tjänar skolan pengar oavsett vad de användar pengarna till. Det blir ett ekonomiskt överskott, kalla det vad du vill."

Om intäkterna och kostnaderna under ett år är lika stora, då kan vi väl vara överens om att ingen vinst gjorts, inget överskott uppstått och inget tjänat ngåra pengar, inte sant? (Att investeringar kan periodiseras under flera år och resultatet därmed variera från år till år tror jag vi får lämna utanför den här diskussionen, det ändrar inget i sak men kanske blir lite för avancerat).

Slutsatsen blir att Europaskolan rimligen inte på något sätt har lägre kostnader per elev än elevpengen, man har bara en möjlighet att låta elevpengen gå till delvis andra saker än på en kommunal skola.

Som jag påpekade kan man utifrån detta diskutera hur friskolor ska få "välja" sina elever, men jag har fortfarande inte sett något exempel från dig hur Europaskolan "gått med vinst", uppburit ett "ekonomiskt överskott" eller någon "tjänat pengar" på den. Kan du inte ge något sådant exempel återstår bara min tidigare synpunkt att det är insinuanta kommentarer som baseras på någon sorts idé om att friskolor endast drivs i syfte att låta ägarna plocka ut vinst ur dem.

Det finns säkert sådana exempel, och de tycker även jag man ska motarbeta, men Europaskolan är inte en av dessa. Kan du visa på något annat tycker jag du ska göra det. I annat fall bör du låta bli att antyda rena osanningar.

Patrick Baltatzis sa...

...som baseras på någon sorts idé om att friskolor endast drivs i syfte att låta ägarna plocka ut vinst ur dem.

Man kan undra vem som insinuerar här. Ingen har påstått att friskolor drivs ENBART för att gå med vinst. Det tror jag är önsketänkande från din sida.
Det är väl självklart att friskolor behöver ett överskott för kunna utveckla sin verksamhet. Om inte så för att täcka de årliga kostnadsökningarna (löner m m). Det har ingen ifrågasatt.
Europaskolan är en expansiv friskola; inte öppen för alla; drivs i det betydligt mer slutna stiftelseformen OCH lever på skattemedel.
En kommunal skola kan inte gå med överskott, så som Margit mycket riktigt påpekar. Allt överskott en skola gör går in i det kommunala svart hålet. I och med det är risken att vi hamnar i en situation där den kommunala skolan som MÅSTE vara öppen för alla dräneras på resurser till förmån för exempelvis Europaskolan och dess expansion.
Det som sägs i vår artikel är inte att det är fult att gå med överskott eller fel. Det vi säger är att det inte ska ske på bekostnad av andra. Som det är nu har Europaskolan starka politiska kopplingar, vilket gynnar Europaskolan, dess tillväxt och intressenter. Det tycker vi är olyckligt för alla de som står för en skola öppen för alla, så länge den är finansierad med skattemedel.

Anonym sa...

Jag tycker du har helt rätt Margit.Kör hårt och fortsätt att granska i övrigt är du alltid välkomen till oss i Granskningspartiet där du självklart skulle hamna högt på listan.

JA sa...

Tack för ett delvis förklarande inlägg, Patrik. Om huvudpoängen i artikeln var det du antyder här, är det en något mer rimlig poäng.

Tyvärr kändes det inte som om själva artikeln, eller Margits kommentarer här ovan, klargjorde att detta var vad ni ville framföra. Margits argumentation här ovan, som tycks bygga på en missupfattning om hur intäkter och kostnader fungerar (vilket ju är lite oroande i sig) kändes minst sagt lite förvirrande.

Dock kvarstår såklart det faktum att ni i artikeln har kvar uppgifter som "friskolekoncernen Europaskolan vars affärsidé bygger på köp av kommunala tillgångar".

Såvida ni inte ser skolelever som "kommunala tillgångar" är uppgifter som dessa antingen att se som rena felaktigheter, eller som just insinuerade anklagelser.

Oavsett vilket utgår jag från att det kommer någon av rättelse på den uppgiften.

Patrick Baltatzis sa...

JA,
Jag ber dig läsa artikeln en gång till. Den handlar om avdemokratiseringen av de kommunala angelägenheterna. Europaskolans expansion måste ses i ljuset av en sådan systemförändring i Strängnäs.
Europaskolan växer och en del av den skolans faktiska tillväxtstrategi är att förvärva nya lokaler, på annat sätt kan åtminstone inte jag tolka intresset för exempelvis Benningefastigheten. Och skälen till att vilja expandera är många och säkert fullt rimliga. Men faktum kvarstår:
Utan kommunala medel och fastigheter skulle inte friskolor som Europaskolan finnas, sedan kan Europaskolan kalla sig hur ideell den vill.
Vi som politiker måste se till helheten. Det uppdraget vilar inte på Europaskolan. Vårt uppdrag är att ge ALLA barn och ungdomar i Strängnäs kommun förutsättningar till en god skola, oavsett deras ingångsvärden. Den systemförändring jag och Margit pekar på i vår debattartikel gynnar inte helheten.

JA sa...

Utan kommunala medel skulle inte friskolor finnas, det är helt korrekt. Det är en struktur som ganska få politiska partier idag ifrågasätter. Är Strängnäspartiet emot den strukturen bör det nog klargöras tydligt.

Däremot är det självklart direkt felaktigt att säga att friskolor inte skulle funnits utan kommunala fastigheter. Det gäller varken Europaskolan eller friskolor i allmänhet, utan känns som ett rätt krystat påstående som skapats ur de senaste årens debatt kring Karinslundsskolans och Benningeskolans lokaler.

Skönt dock att vi kan strukturera upp debatten lite med argument som ändå har en koppling till verkligheten och inte bygger på bristande kunskap, även om jag ifrågasätter vissa av dessa argument. Det uppskattas, Patrik.

Patrick Baltatzis sa...

Tack själv JA (vem du nu än är)
Än en gång. Det är inte är en "för eller emot friskolor" argumentation vi håller på med, hävdar du det är det ett direkt vilseledande påstående.
Vad gäller Europaskolans expanison: Krystat eller inte. Just nu handlar det om kommunala skolfastigheter, kommunala skattemedel, politiska kopplingar och demokrati. Allmänintresset kontra särintressena. Var du står i den frågan har jag bara misstankar om.
Ha en god afton. Nu ämnar jag i varje fall gå och lägga mig.

P.

Marie-Louise F M sa...

Hej Margit och Patrik!
Jag har följt debatten och det är en viktig debatt ni tar upp. Den starka koppling som finns idag mellan politiken och Europaskolan gynnar varken politiken eller Europaskolan på sikt.
Likställighetsprincipen är en grundbult i kommunallagen och den måste efterlevas i Strängnäs också!
Hälsn Marie-Louise