tisdag 8 september 2009

Visholmsdebatten fortsätter!

I dagens tidning skriver journalisten Tomas Widmark: "Strängnäsborna vill varken ha bostäder eller hotell på Visholmen. Det visar synpunkterna som kommit in på detaljplaneprogrammet för området. – Nu ska frågan upp på kommunstyrelsen, säger plan- och byggnämndens ordförande Margaretha Furustrand (FP), som inte kan lova att synpunkterna kommer att tillgodoses". Detta uttalande är häpnadsväckande, tycker jag. Nu tycks Margaretha Furustrand vara helt i händerna på tjänstemännen och deras drömmar om ett helt exploaterat Visholmen. Vad skall man säga? Jag har varit på två nämndsammanträden sedan jag valdes in i plan- och byggnämnden. Det är spännande frågor vi handskas med och stämningen i nämnden är god. Dock har jag noterat att det är tjänstemännen som styr! Detta oroar mig mycket.

Särskilt orolig är jag över hur frågan om Visholmen hanteras. I mera än två år har jag efterlyst en politisk debatt om huruvida det skall byggas ett hotell på Visholmen eller ej. Under tiden har jag fått skäll från chefstjänstemän, undanflykter från högt uppsatta politiker och glada tillrop från många kommuninvånare. Frågan är tydligen explosiv. Ledamöter från planberedningen har berättat på nämnden att beredningen hela tiden har jobbat utifrån tjänstemannaplanen, där ett stort hotell stiger tjugo våningar upp i skyn. Man kan undra varför. Planberedningen består av kommunstyrelsens presidium samt plan- och byggnämndens presidium.

Citat från nättidningen: "Alla partier sa nej. Kommunstyrelsen sa nej. Invånarna säger nej. Ändå kör man på och har mage att kalla det för demokrati!? Tror att en och annan i kommunhuset behöver en ordbok. Man hittar det som skett under ordet diktatur, inte under demokrati".

Jag kallar det hela för ruffel och båg och det är milt uttryckt! Nu är jag faktisk trött på allt mygel och spel bakom kulisserna. Dags att fler är ärliga i den här frågan! Eljest kommer Strängnäspartiet fortsätta vara blåslampa!

13 kommentarer:

Anonym sa...

Bra jobbat, som en riktig torped.
Erik

Mats Werner sa...

Ja, Du Margit!

Som Du vet delar jag inte Din uppfattning. I vart fall inte när det gäller en finansierande exploatering på del av Visholmen.

Men Du måste sluta tänka på Anders Cs Torn. Det kommer aldrig till utförande. Det vet både Du och jag. Det detaljplaneprogram som utarbetas på basis av samrådsresultatet och den diskussion som jag utgår från följer i alla politiska instanser kommer i vart fall inte att innehålla någon möjlighet till hög bebyggelse.

Att sedan de politiska instanserna kan tänkas besluta stick i stäv med det fåtal (relativt sett) som tidningen tillfrågat är väl inte så konstigt. KF företräder ju inte "gatans parlament" utan alla kommuninvånare och ska därför alltså inte se snävt ur den synpunkt som företräds av ett okänt antal "Strängnäsbor".

Tiden lär utvisa hur det ska bli!

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Jag vet att du inte delar min uppfattning när det gäller sakfrågan, men jag tror du tycker som jag när det gäller tjänstemannastyre i kommunen. Du var i alla fall på väg att se detta tidigare. Jag respekterar att du tycker olika i sakfrågan, det är självklart i min värld att göra det.

Jag tror att om vi inte protesterar nu så kommer tjänstemannadrömmen och tjänstemannavisionen att genomföras. Det kallar inte jag demokrati.

Patrick aka Bee sa...

Mats,

Jag tror att de är många fler som förstår att det inte är ett torn som frågan handlar om.
Det här handlar om mer än så. Visholmen är och kommer att förbli en symbolfråga för många. Och jag vill säga tillräckligt många för att vi faktiskt kan stoppa planerna som nu valsar runt.
Själv har jag startat en grupp på Facebook som växer med ett par sympatiösrer om dagen. Vi vill gå varsamt fram när det gäller Visholmen och framförallt freda området från exploatering. Kalla oss bakåtsträvare, eller vad du vill, men pengar är inte rätt drivkraft, och tillfället är inte heller det rätta för ett optimalt utnyttjande av Visholmen.
Vem tror du får ansvaret att sanera området när byggnation ska göras? Kommunen fick betala en miljon kronor för sanering av hamnen för att ProMarina skulle ta hamnkontraktet. Visholmen riskerar att bli en lika dålig affär för skattebetalarna. Bara det är skäl nog. Och då har vi inte ens börjat prata om estetik...

Patrick aka Bee sa...

Margit,

Bra! Vi är många som kommer att säga ifrån!

Anonym sa...

Många sätter likhetstecken mellan att vara drömmare/visionär och att vara för en kraftig exploatering både på marken och på höjden. Den som inte vill exploatera lika mycket som "visionären" är bakåtsträvare!

Nu är vår kommuns främsta vision tillväxt! Den stora visionen för vår kommun borde väl ändå vara att behålla och utveckla det som vi tycker är våra kommundelars unika kvalitéer, så att vi skapar ett gott liv för våra invånare?

Vad är unika kvalitéer? Jag anser att Visholmen i Strängnäs, liksom Hammaren i Mariefred, grönområden i omedelbar närhet av stadskärnan, det är något unikt och det bör vi värna om!

Varför måste en planläggning av Visholmen ske nu? Den kommer väl att ligga kvar? Jag kan förstå att det inte går att lägga pengar på en upprustning där nu, men det blir väl förhoppingsvis andra tider? Att alltid hänvisa till att vi måste låta någon bygga något för att finansiera olika projekt börjar att bli uttjatat.

Margit, hur styr tjänstemännen om vi politiker verkligen axlar vår roll? Jag kan inte tycka att vi i PBN blir styrda, däremot tycker jag att vi allt som oftast underlåter att ta vårt politiska ansvar. Som när vi utan att ta ställning skickar ut handlingar på samråd.

Birgitta E (mfp)

Margit Urtegård sa...

Hej Birgitta.

Du skriver: "Margit, hur styr tjänstemännen om vi politiker verkligen axlar vår roll? Jag kan inte tycka att vi i PBN blir styrda, däremot tycker jag att vi allt som oftast underlåter att ta vårt politiska ansvar".

Jag behöver egentligen inte kommentera detta, du har träffat spiken mitt i prick. Fast du säger lite emot dig själv. Du skriver att du inte tycker att vi blir styrda, samtidigt som du skriver att vi politiker allt som oftast underlåter att ta vårt politiska ansvar. Just det! Och när politiker inte axlar sitt ansvar och fyller sin roll, vad händer då? Visionära tjänstemän med en liten touch av maktgalenskap tar över. Och de slipper att stå till ansvar. De är anställda tjänstemän och kan alltid gömma sig bakom oss. Det är dags för förändring.

Och du har helt rätt Birgitta, kommunens främsta vision är tillväxt och det är inte bra.

MVH Margit

Kerstin sa...

Oavsett Babels torn eller blomrabatter och gångstigar, hoppas jag att beslutet tas i KF. Jag är inte längre säker på hur det står till med demokratin i Strängnäs kommun. När en nämnd kan lägga ner ett äldreboende och en annan nämnd dra in skolskjutsar så får vi väl se vilka överraskningar som väntar på Visholmen.
Surprise
Kerstin

Dag Bremberg sa...

Jag kan hålla med Patrick m fl om att Visholmen är en symbolfråga. Sannolikt kan den tydliggöra principiella skillnader i värderingar.
Det går en skiljelinje mellan å ena sidan de politiker som vågar/orkar ifrågasätta tjänstemannaförslag, å andra sidan de politiker som inte har annat mål än maximalt bostadsbyggande (och som i regel får passivt stöd av majoriteten).

Det som Birgitta påpekar är viktigt: vi som är valda KAN fatta andra beslut än de som tjänstemän föreslår. Det krävs dock att den insikten srids och att betydligt fler vågar säga ifrån.
Man orkar inte i längden ifrågasätta - och föra debatt med kommunchefen - när andra tittar på klockan...

(Till slut hoppas jag att de som insett att det finns områden som bör värnas av miljö- eller rekreationsskäl i Strängnäs också inser att det finns såna områden även i andra delar av kommunen. Planerna på 1.000 nya bostäder norr om Läggesta är en symbolfråga av rang som borde väcka frågor hos fler än Mfp.)

Margit Urtegård sa...

Hej Birgitta och Dag.

Ni påpekar: "vi som är valda KAN fatta andra beslut än de som tjänstemän föreslår. Det krävs dock att den insikten sprids och att betydligt fler vågar säga ifrån. Man orkar inte i längden ifrågasätta - och föra debatt med kommunchefen - när andra tittar på klockan..."

Ni har en viktig poäng där; det är viktigt att insikten om att vi får tänka själva och ifrågasätta och inte bara köpa det som läggs fram av tjänstemännen rakt av sprids. Om det är rädsla, feghet, bekvämlighet eller okunnighet som ligger bakom detta ytterst vanliga beteende bland politiker skall jag inte säga något om. Vi får jobba för en förändring och hoppas på att det hjälper.

MVH Margit

Mats Werner sa...

Jag känner att det ligger en uppfattning här och lurar som säger att vi inom POB borde ha sagt nej redan från början.

Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå. Ett samrådsförfarande tas ju till för att vi beslutsfattare ska få ett så brett underlag som möjligt för våra beslut INNAN vi själva låser oss i någon viss uppfattning.

Att vi kan ha en uppfattning redan innan är ju klart men vi ska väl inte sluta öronen för andra uppfattningar för det, eller?

Av just detta skäl har vårt parti aldrig avgett ett samrådsyttrande (det finns ett undantag när det gällde vindkraften i en speciell del) för att vi vill ha hela underlaget klart innan vi tar politisk ställning.

Därför tycker jag inte att det är korrekt att skälla på tjänstemän som tar fram det underlag som faktiskt de politiker som bestämmer just om detta, beställt av dem. Att vi kan ha synpunkter på torn eller inte och bostäder eller inte, men i grunden handlar det ju om vad som ska ske på Visholmen när vattenverket läggs ner och byggnadeerna blir öde.

Det handlar om att det finns uttalade viljor om vissa saker som en utomhus- och gärna inomhusscen, konsthall, museum (bevare mig...) m.m.

Länge hyste många en het önskan att kunna få ett sådant dragplåster som Jazzens Museum hit som med sina 60tal sommararrangeman drar till sig tillresande på 25-30000 varje sommar plus gruppbesök under vinterhalvåret och plus vinterarrangemang som man är tvungen att ordna i Västerås och Eskilstuna i brist på egen vinterscen.

Med det långbänkstjafsande som den här kommunen alltid hamnar i har Rolf Carvenius vid det här laget tröttnat liksom övriga eldsjälar, vilket är synd.

Kontentan av motståndet mot två inslag i kontorets förslag (vilka enkelt kommer att stoppas efter samrådsförfarandet, blir förmodligen att alla får kalla fötter och så lägger vi Visholmen på is till "en annan tid"

Under tiden lär byggnaderna förfalla i brist på meningsfylld verksamhet och underhåll. Buset tar över och färre än idag kommer att våga röra sig på holmen av olust inför ett förslummat, igenbuskat och nergånget område.

Synd! Det hade kunnat bli något bra för kommuninvånarna vare sig de kallar sig bakåtsträvare eller ej.

Patrick aka Bee sa...

"Med det långbänkstjafsande som den här kommunen alltid hamnar i har Rolf Carvenius vid det här laget tröttnat liksom övriga eldsjälar, vilket är synd."

Men kära Mats, demokrati tar tid, om man nu vill ha och önskar sig verklig demokrati.

Bara idag har jag fått 50 nya medlemmar i min Facebookgrupp och det ser jag som en direkt respons på att det plötsligt går upp för folk att det någonstans ligger en hund begraven i Visholmsfrågan.

Dessutom tycker jag att det är märkligt att när vi väl får politiskt engagemang önskar vi det inte. Resonemanget av typen "om ni bara gör som jag säger så blir det bra" är inte...tidsenligt.

Och vad gäller eldsjälar så finns det de som vill annat än ett jazz museum (bevare mig...).


Kontentan av motståndet mot två inslag i kontorets förslag (vilka enkelt kommer att stoppas efter samrådsförfarandet, blir förmodligen att alla får kalla fötter och så lägger vi Visholmen på is till "en annan tid"

"Under tiden lär byggnaderna förfalla i brist på meningsfylld verksamhet och underhåll. Buset tar över och färre än idag kommer att våga röra sig på holmen av olust inför ett förslummat, igenbuskat och nergånget område."

Ja, det blir rena armageddon om inte någon exploatör till fyndpris får lägga vantarna på Visholmen och göra ett skrytbygge med takkrona på 20:e våningen.

Det finn trotsallt medelvägar.

P.

Anonym sa...

Mats!

Visst har du rätt i att samrådsförfarandet är till för att hämta upp synpunkter för att vi ska få ett brett underlag.

MEN du kan väl inte påstå att det inte ska spegla en viljeinriktning från oss politiker? Hur som helst så gör vi ett val. Bland alla tillgängliga idéer och möjligheter ska vi välja NÅGOT att presentera.

Enligt ditt resonemang spelar det ingen roll vad vi väljer att presentera, det kan vara vad som helst, andra ska ändå ge sina synpunkter. Varför då inte lika gärna gå ut med ett förslag som INTE innehåller bostäder och hotelltorn, och som flera politiska partier sedan tidigare har ställt sig bakom?

/Birgitta E (mfp)