måndag 14 september 2009

Sluta svamla om Visholmen!

Dagens insändare i Eskilstuna-Kuriren, skriven av en Strängnäspartist:

Sluta svamla om Visholmen

Ännu en skandal är i uppseglande i Strängnäs. En plan- och byggnämnd som inte tycker att kommunfullmäktige fattar bra beslut och bestämmer sig för att tuta och köra vidare själva. Häpnadsväckande! Ett nej är väl ett nej? Är PBN självstyrande på något sätt?

Den troliga sanningen bakom detta är att PBN saknar stark styrning. Än en gång statuerar Strängnäs kommun exempel på hur politiker i alltför stor utsträckning påverkas av tjänstemännen.

Det är dags för Margaretha Furustrand (FP) att prata i klartext. Varför har hon som ytterst politiskt ansvarig lett nämnden att agera tvärtemot beslut från KS/KF? Hon ska bevaka att de politiska riktlinjerna ligger till grund för de beslut som tas.

Jag har under min tid i PBN ställt samma fråga två gånger: Vem efterfrågar ett hotell på Visholmen? Båda gångerna har jag fått luddiga svar om ”vi ville pröva” och framför allt den då tf stadsarkitektens svar: ”nu måste vi sätta ner foten angående Visholmen annars händer det aldrig något där”. Sätt ner foten hur mycket du vill, men då ska det ske i enlighet med politiska beslut, inte tvärtom.

Den konspiratoriskt lagde kan säkert läsa in samband med den ändrade detaljplanen för hotell Rogge samt i ProMarinas tänkta exploatering av hamnområdet. Vad som i dagsläget är än mer oroande än det politiska svamlet är de föroreningar som hittas på Visholmen. Man kan vistas där men inte odla? Hur ska det då gå att bygga där?

Nej, gör om och gör rätt. Börja med ett blankt papper och i rätt ände. Ta reda på vad politikerna, det vill säga Strängnäsborna, vill och utgå ifrån det. Lämna sedan uppdraget till kontoret.

Jan Eriksson,

vice ordförande Strängnäspartiet

14 kommentarer:

Mats Werner sa...

Jan!

Du må da sätte dig in i saker och ting lite bedre!
Den översiktliga planeringen liksom i vilken ordning olika planer ska tas fram är ju faktiskt inte Plan- & Byggnämndens bord utan Planberedningen. Denna består av presidierna i KS och P&B och är suveräna när det gäller att besluta om vilka översiktliga planer som ska tas fram. Inkl. detaljplaneprogram. P&B hanterar dem sedan på beredningens uppdrag. Sluta skrika "vargen" ("skandal") om saker förrän de når en beslutsnivå där Du kan börja använda dessa starka ord. Skandal - det var t.ex. hanteringen av Jägmästaren och Thomasgymnaiset.

Visholmen har ännu långt kvar till den nivån. Det vi avhandlar är ett arbetsmaterial och inte något som är beslutat.

Om Du lägger fram bra och sakliga invändningar mot tankarna bakom programmet och får starkt stöd - men inte tillräckligt, då först ska Du börja skrika. Skriker man jämt i varje läge, lyssnar folk snart inte längre. Det är som pojken som skirker på vargen.

Mats Werner sa...

F.ö. Jan, vet jag inte vad det är för beslut Du refererar till i KF.

Såvitt jag vet är det enda beslut - utöver planberedningens att ta fram ett program och P&Bs att sända detta på samråd - som nu gäller betr. Visholmen, det återremissbeslut som togs för länge sedan i KS och som jag själv skrev motiveringen till och fick stöd för mitt yrkande av ett enigt KS i November 2006.

Så här löd det:

Visholmen i Strängnäs ska vara en plats för kultur och rekreation.

Med tanke på Visholmens centrala belägenhet såväl geografiskt som mentalt i Strängnäs kommun, är det av stor vikt att den tillkommande byggnationen blir av ”spetskaraktär”, att områdets arkitektur blir av sådant slag att det uppstår ett nytt landmärke. Vi tror detta löses bäst på annat sätt än genom en tävling.

De gamla vattenverksbyggnaderna ska bevaras och om möjligt erbjudas Jazzens Museum för dess verksamhet. De yngre byggnadstillskotten för vattenverkets verksamhet kan utan vidare rivas. Jazzmuseet ska ges möjlighet att också ha en scen för utomhusarrangemang under sommartid. Denna bör utformas så att lyssnarplatser även kan anordnas på gräsytor utåt vattnet och kunna sambrukas med en restaurangverksamhet.

I anslutning till det tänkta jazzmuseet vill vi se en byggnad för ett auditorium med bästa möjliga akustik för musik, dans och teater. Av sådan storlek och volym att en regional attraktionskraft uppstår. Salen ska även kunna användas för konferenser och liknande. Utrymmen i anslutning till auditoriet ska kunna nyttjas för utställningsändamål.

Befintligt utomhusbad ska rustas till modern och attraktiv standard och kompletteras med ett bassängbad. Inom området skall finnas en yta som kan nyttjas för cirkus- och tivolievenemang liksom att också tillräckliga parkeringsytor tillskapas för samtliga dessa evenemangsalternativ inom och i anslutning till området.

Sambandet med Multeum och området däromkring ska framhävas.

I arbetet med det framtida Visholmen ska särskilt beaktas möjligheterna till partnerskap med näringslivet, sponsorinsatser eller andra former av extern finansiering, utan att fördenskull områdets och anläggningarnas tillgänglighet och karaktär av offentlig plats och verksamhet får förändras.

Möjligheten att mer effektivt utnyttja Västervikens stora parkeringsyta för såväl parkering (ev. under jord) som en anpassad trähusbebyggelse ovanpå bör åter studeras.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet om Visholmens framtida utveckling, för förnyad bearbetning i linje med majoritetsförklaringen och ovanstående synpunkter.

Jan Eriksson (sp) sa...

Mats,

Jag tycker att du pratar mycket utan att egentligen säga något som tillför värde. Dölj inte grundläggande fakta genom att orera om detaljer. Vi vet att du och tio andra personer vurmar starkt för ett jazzmuseum och att Visholmen är den läskigaste platsen på jordens yta.

Det hela är mycket enkelt. Majoritetsförklaringarna under den här mandatperioden har sagt samma sak: ”Utveckla Visholmen i Strängnäs till en kultur- och rekreationsplats utan bostadsbebyggelse”. Punkt.

Vad som nu pågår är ett försök att komma runt det man lovade väljarna. Insändaren är ett försök att belysa det här spelet innan det går för långt och blir en skandal (enligt dig). I mitt tycke är det redan en skandal. Vilket förtroende får vi politiker när vi skapar oss och arbetar efter egen agenda?

Jag känner inte heller att jag behöver din hjälp för att välja mina uttryck. Vidare behöver du heller inte förklara hur stadsplanering fungerar, jag tycker att jag fick tillräcklig kunskap om det på högskolan. Men du ska ha tack ändå.

Så för att repetera: politiker lovar, väljarna röstar, politikerna försöker komma runt det man lovat, väljarna och andra politiker blir sura, politiker försöker intala väljarna och andra politiker att det egentligen blir som man tänkte från början fast lite annorlunda.

Och du tycker att skandal är ett starkt ord? Bra och sakliga invändningar mot tankarna bakom programmet har vi redan lagt fram i samrådsyttrandet. Bör hamna på ditt bord snart.

Mvh Jan Eriksson

Dag Bremberg sa...

Jan, måste applådera din franka, rakryggade hållning.
Det behövs fler som ifrågasätter, i synnerhet ur ett demokratiskt perspektiv.
Vi är väl rätt många inom politiken som sett ett mönster, där förslag som officiellt sågats av politiken gång på gång återkommer från förvaltningen. Tredje backe, f att bara nämna ett exempel.
Jag lägger dock inte skulden på förvaltningen. Det är politiker som har ansvaret, och jag är djupt missnöjd med de beslut som fattas bakom stängda dörrar av Planberedningen. Låter lite sovjetiskt, fast det snarast är extremliberalismen i formen av att alla byggbolag får bygga så mycket de vill, och kommunen tar notan för alla möjliga merkostnader...
Eller vad säger ni?

Mats Werner sa...

Jag vill lova att herrarna tar i med konspirationsteorierna! Är det inte "ProMarina" så är det en massa byggbolag som flämtar i kulisserna.... Jag tror ni kan vara alldeles lugna - det blir inte en enda åtgärd vidtagen på Visholmen åtminstone de närmaste fem åren.

Och rakryggad, Dag, kan man vara på fler sätt än de som stämmer med Din åsikt, eller hur?

Jan Eriksson sa...

Mats,

Det låter ju bra för det var ju i stort sett så det var sagt från början. Förstår inte varför tid och pengar har ödslats på annat.

De konspirationsteorier jag nämnde i min insändare är vad jag har hört från människor i min bekantskapskrets och på stan. T ex är det ju inte någon hemlighet att detaljplanen för St:Göran (Hotel Rogge) gjorts om så att Rogge kan bli bostäder enligt hotell. Anledning enligt ägarna: det finns inget underlag för hotellnätter i Strängnäs längre. Varför då bygga nytt på Visholmen? Och den som inte ser kopplingen ProMarina - Visholmen - expansion måste ju vara blind. T o m folk som är helt ointresserade av politik ser det.

Vidare så har jag pratat med en herre i byggbranschen, vars namn jag inte vill nämna här. Han säger att Strängnäs kommun är bäst att göra affärer med pga att de är så förblindade av att expandera och samtidigt ack så okunniga vad gäller avtal.

Så ja, konspirationsteorier kan vara ett starkt ord. Men man måste alltid se båda sidor av saken. Och du Mats, är nog den mest enögda och naiva person jag pratat med i den här frågan.

Dag, tack för stödet. Jag försöker bara agera enligt mina värderingar. Och som du säger, det är inte första gången det händer. I just det här fallet tycker jag att MF skulle ha satt ner foten från början.

Vill dock be Mats W om ursäkt då jag raljerade lite över att "tio personer vill ha jazzmuseum". Själv vill jag också ha det (kanske inte bara jazz) , det är det jättemånga som vill. Men INTE att det finansieras med ett hotellkomplex.

Mats Werner sa...

Det där om Strängnäs kommun och avtal - där är vi rörande eniga!

Sedan är jag principiellt emot att vi som politiker skulle fälla avgöranden som Du gör betr. ev. underlag för ett hotell på Visholmen (torn eller ej) i en jämförelse som Du gör med Rogge.

Vad vet Du och jag om de olika förutsättningar som finns att driva ett hotell som byggs utifrån dagens marknadsförutsättningar kontra ett "gammaldags stadshotell" i oanpassad byggnad och utan reella expansionsmöjligheter.

Det varken ÄR eller SKALL VARA vår uppgift som politiker att yttra oss i sådana frågor. Vi ska bara ge förutsättningarna för enskilda aktörer att själva fatta beslut om ev. lönsamhet eller ej.

Börjar vi blanda oss i vad kommersiella aktörer borde göra eller ej, går vi definitivt över gränsen för vårt uppdrag.

erik berg sa...

Det var en riktigt het debatt som Herrarna för.

Notera dock att nu tycks den nuvarande majoriteten bestämt sig för i morgon onsdag är det presskonferens om deras beslut vad avser Visholmen.

det är ingen djärv gissning att det nu blir stopp för "tornet" och ett försök från S+ FP+ C att "ta åt sig äran" för det.


Erik

Anonym sa...

Glömde att säga att det är onsdagen den 16/9 kl 1400 i Nicander som är tidpunkten för presskonferensen.

Erik

Jan Eriksson sa...

Jag tycker visst att vi ska yttra oss i sådana frågor. Hur ska vi annars kunna styra inriktningen av detaljplaner så att de överensstämmer med våra intentioner? Som nu t ex, vi avsätter ett område på Visholmen dedikerat för hotell- och konferenscenter. Men behovet finns uppenbarligen inte. Varför ska vi då avsätta det? Det är vårat ansvar att yttra oss i sådana frågor och slå i bromsen när saker håller på att gå överstyr.

Det känns som om att vi aldrig kommer att mötas i den här frågan och jag kan faktiskt inte köpa något av dina argument baserat på de fakta som finns kring just den här detaljplanen. Men jag vill gärna ha någon form av musik-, kultur- och fritidsverksamhet där men inte på bekostnad av en onödig exploatering.

Ska bli spännande med kommande presskonferens. Läste nyss din blogg Mats, där de tre kommunalråden likt Bagdad-Bob släppt en kommentar om att de lyckats med allt de föresatt sig. Undrar om presskonferensen kommer att gå i samma anda?

Dag Bremberg sa...

Mats, visst man kan vara rakryggad på många sätt, och jag har många gånger applåderat även din principfasthet. Jag räknar dig absolut till dem som vågar vara obekvämt ifrågasättande.

Jan, vad menar du med att MF skulle satt ner foten? Vem är MF?

Jan Eriksson sa...

Dag, med MF menar jag M. Furustrand. Hon borde som ordf. ha satt ner foten och sagt att den här inriktningen i detaljplanen är inget som vi kan stödja enligt t ex majoritetsförklaringen.

Anonym sa...

I hotell frågan på Visholmen. Är vinnaren strängnäspartiet som allt sedan år 2006 envist och sakligt sagt nej till slikt bygge.

Hans Noreen

Anonym sa...

Mats, så vi ska alltså vänta på att dem gör samma jävla misstag igen och sen höra på dem när de säger "oj, ja det här vart ju inte som vi tänkt oss", är du så naiv på riktigt eller?