måndag 10 augusti 2009

Kommuner redo bryta mot lagen?!

SvD skriver: "Var fjärde svensk kommunpolitiker och hög tjänsteman är beredd att kringgå lagstiftningen för att främja ett lokalt företag. Var tredje kan också tänka sig att bjudas på en heldag av ett privat företag."

Som jag skrev på face-book i dag, så är den här såkallade nyheten ingenting som förvånar mig. Är det ens någon nyhet? Det skulle ändå onekligen vara intressant att få höra hur politiker och tjänstemän i Strängnäs kommun tänker kring detta. Är de beredda att bryta mot lagen för att gynna någon affärsbekant? Hur många gånger har det inte gjorts redan? När jag i bland ställer frågor på kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott, när det "luktar skunk" kring ett ärende, tittar alltid ordförande Jens Persson (C) på mig med stora ögon och frågar om jag vet något som de andra inte vet. Man blir nämligen lite sunt skeptisk när man har varit med ett tag och sett hur saker kan gå till.

Hur involverade är inte vissa politiker i olika företag, friskolor med mera här i staden? Det tillhör historien att Strängnäspartiet kom till i början på 90-talet just för att några människor hade tröttnat på att se att vissa företagare hade en egen gräddfil rakt in i kommunhuset. Det var särskilt folkpartiet som hade sådana kontakter och genom det stod för den orättvisa särbehandlingen. I dessa dagar ligger inte centerpartiet långt efter kan man tycka. Så jag välkomnar lite proffsig journalistisk efterforskning på området.

8 kommentarer:

Mats Werner sa...

Inte så troligt att det skulle tillåtas i Alex Voronovs tidning, eller....?

Aestan sa...

För att lämna sandlådan, vad jag förstår så är den nya strandskyddslagen så utformad att man kan göra åtskillnad mellan områden där det finns lite mark och kust i förhållande till befolkning och områden där det finns mycket mark och liten befolkning. Man ska alltså kunna vara generösare i det senare fallet. Dessutom ska det vara kommunen som beslutar, eller...?

Var står Strängnäspartiet? Är frågan svart/vit eller finns det fall som kan diskuteras?

Jan Eriksson (sp) sa...

Det här är ju ett svårt och känsligt ämne. Man måste skilja på vad som är olagligt och oetiskt. Att sådana saker som t ex strandskyddsdispens för vissa är olagligt eller inte är ju tjänstemännen på kommunen bäst lämpade att avgöra; de har utbildningen och kunskapen om t ex Miljöbalken. Men när det inte blir tydligt, när det kommer till tolkning av en paragraf, då spelar det nog roll vem du är. Framför allt (vid tolkningar) vågar inte tjänstemännen besluta i frågan och bollar därför tillbaks beslutet till nämnden. Hur ska vi tolka detta? Och vips blir frågan politisk och/eller känslostyrd vilket är livsfarligt. Framför allt okunnigt i sak. Tjänstemännen är (oftast) bättre utbildade och insatta än politikerna, lagbeslut bör tas av dom.

Ta sedan t ex Sidöparken. Utan att kunna detaljerna så känns det snarare oetiskt än olagligt. Hade vem som helst kunnat "boka" en tomt där Janne Persson har blivit lovad sin? Jag tror tyvärr inte det. Men jag kan också förstå dilemmat: Janne Persson (ja, jag tjatar om honom men det är det bästa exemplet vi har) har gjort väldigt mycket för kommunen, det vet alla. Jag kan förstå att man kan känna en viss tacksamhetsskuld till honom i många fall då han har gjort väldigt mycket för den här kommunen. Därom råder inga tvivel. Men hur mycket får det vara värt? Ska det överhuvudtaget betänkas?

erik berg sa...

Det som borde vara klart är att politikerna bestämmer ”vad” och tjänstemännen ”hur”.
Tyvärr är inte detta helt klart för alla vare sig de är politiker eller tjänstemän.

Vidare är det för mig i alla fall glasklart att det är politikerna som ha det ”slutliga ordet” och det är helt rätt i annat fall byter vi från demokrati till teknokrati och det vill inte jag vara med om, för i ett sådant samhälle faller den mänskliga dimensionen bort.

Politikerna är per definition mer ”kunniga” därför att de representerar och är valda av folket. Självklart skall alla, såväl tjänstemän som politiker, följa lagar och förordningar, som för övrigt stiftas av just politiker.

Sidöparken (som inte är någon park i min värld åtminstone) är ett bra exempel där politiken visade sitt förnuft och sin förmåga till lagtolkning, där tjänstemännens omdöme och möjligen kunskaper fallerade.

Erik

Anonym sa...

Jag tror att Margit hänsyftar till den historia som berättas i Strängnäspartiet. När Ulf Lindelöv blev kommunalråd 1992, efter att ha överraskat borgarna med att gå samman med S, blev han uppvaktad av en känd företagare med kopplingar till FP. Budskapet till Ulf var att valutgången inta var bra men om bara Ulf lyssnade till de goda råden från företagarna så skulle det nog gå bra. Detta väl inlindade hot ledde till att Ulf slängde ut personen ifråga, som i sin tur hade avslöjat den lilla ortens nepotism. Strängnäspartiet har därefter alltid reagerat inför försök till det som benämns som vänskapskorruption, med mening eller utan mening.
Jag tror människan om gott så det är nog sällan med mening man försöker sig på att sko sig inom systemet men det ligger i partiets värdegrund att reagera på sådana yttringar.
Det är kanske därför, jag menar med historien om Ulf, som vissa i FP har så svårt för Strängnäspartiet.

I övrigt så vill jag bara påminna om att kommunen äger stranden från Ulvhäll till Eldsund. Förutom vid gamla båtvarvet. Det upplevs dock inte så när fastighetsägare knaprar in på denna strandrätt. Leif L (s) förslog, med stöd från oss, att kommunen skulle bygga en strandpromenad utmed sträckan. Det är kanske dags nu.
tycker,
Håkan Bertilsson

Mats Werner sa...

Om det är Gotlandsfallet som diskuteras ska man kanske ändå ta med i resonemanget att fastigheten ifråga är en jordbruksdito, att de "nya" byggnaderna lär ha tillkommit under gammal lagstiftnings tid. Bönder har alltid fått göra vad de vill på sina ägor så länge det har "haft med jordbruket att göra" utan att ens behöva anmäla till byggnadskontor e.dyl.
Man kanske därför inte ska döma f.d. landshövdingens ställningstagande i sak alltför lättvindigt.
Att hon sedan formulerar sig mindre väl är en annan sak.

Betr. gångvägen förbi gamla båtvarvet är det mig en gåta hur det kan komma sig att den gångväg som planen ålägger fastighetsägaren att anlägga ännu inte är anlagd. Vi får undvikande svar men kanske är det dags att ställa lite krav. Margit, Du blir nu ledamot och kan ställa förslag. Begär en redovisning av dagsläget i morgon kväll och begär sedan att kommunen tar till ett föreläggande. Det är ju åter en av Janne Perssons fastighetsaffärer!

Margit Urtegård sa...

Hej Håkan.

Du skriver: "Jag tror att Margit hänsyftar till den historia som berättas i Strängnäspartiet." Du har helt rätt, det är just den historien jag kom till att tänka på när jag läste artikeln i SvD. Sen har jag själv sett och hört mycket under min egen tid i strängnäspolitiken från 1996 fram tills i dag, det finns många historier att berätta.

MVH Margit

Margit Urtegård sa...

Hej Aestan.

Den nya lagen om strandskydd är bra för de kommuner som behöver den nya lagen för att de skall kunna bli attraktiva. Avbefolkade kommuner med fina strandområden kan få folk att flytta dit om de får bygga vid stranden. Strandnära tomter är attraktiva.

Samtidigt skall vi ta varningarna från Norge på allvar, där de har erfarenheter av vad för generösa bygglov vid stranden kan ge, södra Norge tex har inte mycker "fri" strand kvar. Det är lätt att man "far" i väg och bygger för mycket, något som är svårt att återställa.

MVH Margit