tisdag 19 maj 2009

Stadens pärla: Visholmen!

På insändarsidan i Strengnäs Tidning i dag finns det flera insändare rörande Visholmen och dess framtid. En skribent, M Hedbäck, ställer frågan: "Varför rösta i Strängnäs?" Personen berättar: "Vid senaste valet gick jag till alla valstugor för att få veta hur de olika partierna ställde sig till Visholmens framtid. Samtliga partier svarade att en varsam upprustning var vad som gällde, absolut inga bostäder. Vem har då gett förre stadsarkitekten och M Rojek i uppdrag att ta fram ett detaljplaneprogram för Visholmen? I alla tre förslag finns affärer, bostäder och hotell. Det största hotellet har 100 rum! Detta föreslår man nu i lågkonjunktur då P-10 försvunnit och Jehovas försvinner från Strängnäs. Vi har redan haft ett konferenshotell vid vattnet som gått i konkurs". Kloka frågor och synpunkter från en av kommunens invånare.

Sverker Axelson skriver i sin insändare "Sälj inte ut Visholmen" bland annat att: "Inte kan det väl vara så att man säljer ut vårt kära Visholmen för en kortsiktig ekonomisk vinning och för att därmed tillfälligt minska underskottet i kommunens budget? Det är en befängd tanke att Visholmen skulle vara platsen för ett 20-våningshotell. Och inte behöver vi ett nytt landmärke heller. Det räcker så väl med Domkyrkan, Väderkvarnen och Strängnäsbron".

"Värna vackra Visholmen" vädjar nästa insändarskribent. Det påpekas: "Inför valet 2006 ställde Strengnäs Tidning några frågor till samtliga partier som deltog i kommunalvalet i Strängnäs. En fråga löd: Ska det byggas bostäder eller inte på Visholmen? Samtliga partier svarade nej, somliga med tillägget, att det ska bli ett område för kultur och rekreation. Tanken att där skulle byggas ett mastodonthotell var sannolikt alltför otänkbar för att tidningen ens skulle komma på att fråga".

Denna konkreta fråga ställs: "Nästa år är det val igen! Vilket politiskt parti blir först med vallöftet att säga nej till hotell och bostäder på Visholmen?"

Strängnäspartiet säger klart och tydligt NEJ till hotell och bostäder på Visholmen!

5 kommentarer:

Claes Eriksson sa...

Hej Margit
Jag har ägnat dagen åt att dressa gräsmattorna på Visholmen och noterat en strid ström av människor som flanerat runt udden. Det är inte svårt att se hur uppskattad den är som ströv- och rekreationsområde. Känns bra att kunna säga att Strängnäspartiet är först med att klart säga nej till exploatering av Visholmen för hotell och bostäder.

hälsn. Claes

Margit Urtegård sa...

Hej Claes.

Det är ju lite märkligt att flera politiker har ändrat uppfattning i frågan. Kan det vara särintressen som styr?

Ja, Visholmen är ett uppskattat område, som vi skall vara rädda om.

Med vennlig hilsen
Margit

PH sa...

Så länge inte Strängnäspartiets engagemang innebär ett motstånd som resulterar i att en allmän upprustning av Visholmen och dess byggnader(som så innerligt behöver en sådna rustning), är detta ett bra engagemang. Sätt er nu bara inte på tvärsen mot bra idéer angående tillfräschningen...

Men, ett motstånd mot "Strängnäsfallosen" är som sagt bra!

PH

Margit Urtegård sa...

Hej PH.

Vårt motstånd handlar om att vi inte vill ha hotell och bostäder på Visholmen. Vi vill behålla Visholmen för rekreation och fritid och det innebär en allmän upprustning av Visholmen och dess byggnader för just detta ändamål. Vi inser att vi då kanske inte kan göra allt på en gång på grund av det ekonomiska läget. Men, vi vill inte sälja ut vårt mest centrala gröna område och stadens pärla, gör vi det får vi den aldrig tillbaka.

Med vennlig hilsen
Margit

Jan Eriksson sa...

Hej PH,

Det är precis som Margit skriver. Vill du läsa med egna ord vad vi tycker om just det aktuella programmet så gå in på http://www.strangnaspartiet.se/ovrigt, där ligger vårat inlämnade samrådsyttrande. Vi har även tidigare förra året debatterat frågan, se http://www.strangnaspartiet.se/debatterartiklar/76-vad-vill-straengnaes-med-visholmen. Självklart har vi också långt tidigare haft detta som ståndpunkt i vårat program, se http://www.strangnaspartiet.se/fritidkultur.

Nu får vi också hoppas på ett stort engagemang från allmänheten i frågan. Än så länge ser det ju hoppfullt ut.

Mvh Jan Eriksson (SP)