tisdag 26 maj 2009

Socialdemokraterna slängde sin ideologiska kompass i sjön!

I går kväll hade vi en ideologisk debatt i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna, med Tord Tjernström i spetsen, kastade sin ideologiska kompass rakt i sjön. Lotta Grönblad (S) och en socialdemokrat till avstod dock från att rösta i frågan. Strengnäs Tidning skriver : "Det är ett grundläggande problem från början när vi sa att vi skulle kunna ta emot 70 flyktingar utan att ha möjlighet. Nu har det heller inte kommit hit så många och bostadsfrågan berör flera grupper än bara flyktingar, säger kommunalrådet Tord Tjenström (S)". Han påpekade även, mycket smaklöst, att de har lediga lägenheter i Åker, men att flyktingarna inte ens vill bo där.

Socialförvaltningen i Strängnäs har i ett gediget underlag inventerat, analyserat och beskrivit hemlösheten i vår kommun. Detta mot bakgrund av regeringens hemlöshetsstrategi i fyra punkter för att motverka hemlöshet, samt att socialkontorets Individ- och familjomsorg under våren 2008 noterade betydande svårigheter att anskaffa bostäder till flyktingar och andra behövande personer aktuella inom socialkontoret.

En enig socialnämnd, där Tord Tjernström (S) är ordförande, beslutade tidigare i år att:

1. målsättningen skall vara att uppfylla strategin för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

2. samtliga 4 mål i regeringens hemlöshetsstrategi skall uppfyllas.

3. samtliga 4 mål i regeringens hemlöshetsstrategi skall uppfyllas och ingå som en del i kommunens bostadsförsörjningsplan för 2007-2010.

4. socialnämnden hemställer till kommunfullmäktige att Strängnäs Bostads AB får i uppdrag att tillhandahålla boende för flyktingar samt till personer som är utestängda från bostadsmarknaden.


På kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 april yrkade Jens Persson (C), med instämmande av Arne Arvidsson (M), avslag på sista att-satsen. Det blev sedan också kommunstyrelsens beslut. Därför blev förslaget till beslut i kommunfullmäktige i går kväll något mera luddigt, flummigt och mindre kraftfullt:

1. samtliga 4 mål i Regeringens hemlöshetsstrategi skall uppfyllas och ingå som en del i kommunens bostadsförsörjningsplan för 2007-2010.

Bolagskramaren Torgny Jonsson (C) tillika ordförande i Strängnäs Bostads AB var uppe i talarstolen flera gånger. Han förklarade att bolaget drivs på marknadsmässiga grunder och efterfrågade mera ansvar från de privata fastighetsägarna när det gällde att skaffa tak över huvudet till de hemlösa. Till mångas förvåning så var det flera socialdemokrater som gjorde detsamma. När jag frågade Tord Tjernström (S) hur han som ordförande för socialnämnden kunde helt gå ifrån ett enhälligt beslut i sin egen nämnd och ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut, svarade han att förslaget som gick i genom socialnämnden egentligen var socialförvaltningens åsikter och förslag och inte hans. Sen påpekade han att detta sannerligen var fel tillfälle att debattera ägardirektiven. Det skall vi göra senare i höst, dundrade han på i numera känd stil.

Det är intressant att lyssna på en socialdemokratisk majoritet som inte är beredd att sätta press på sitt eget fastighetsbolag. Det är lätt att komma till makten men svårt att behålla sin ideologi.

Jag yrkade på bifall till socialnämndens fyra att-satser, det gjorde också Hélène Brodin Reindorf (KD), förre ordförande i socialnämnden, med flera. Jag begärde också votering. 34 av fullmäktiges 47 närvarande ledamöter valde att rösta med majoritetens förslag till beslut.

8 kommentarer:

Mats Werner sa...

Ja, nog är det märkligt när "majoritetspiskan" viner! Men vem håller i skaftet frågar man sig onekligen. Tord verkar trött och kanske är det därför han låtit sig köras över så kapitalt. Han är ju kommunalråd och sitt partis "starke man" och med kraften av att företräda majoriteten i den nya majoriteten. Hur kan han vika sig så på sitt eget förslag? Ett förslag som dessutom inte skulle kosta skattebetalarna eller kommunen ett dyft!

Lika märkligt som den gången då Anton Nordström som ordförande i Demokratiberedningen verkade ha glömt bort att hans parti vill ha många poster och uppdrag när han lade fram sitt förslag till politisk organisation för att efter valet fullständigt ta avstånd från detsamma. Men i hans fall var det säkert bara ett uppvaknande efter att han inte riktigt följt med och förstått konsekvenserna av sina beslut.

Tord - kan han också skylla på det?

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Jag vet inte vad Tord kan tänkas skylla på. Hans argument i går kväll var i alla fall så tunna att det blev mest pinsamt för honom.

Som du säger, detta skulle inte kosta något för kommunen. Då är det ju konstigt, att det parti som alltid brukar påpeka att de bryr sig om de svagaste i samhället, inte bryr sig om de hemlösa i vår kommun.

MVH Margit

erik berg sa...

Hej Margit,

Ja håller helt med dig om pinsamheten i att (S) nu i fråga efter fråga överger sina gamla åsikter och tidigare gjorda ställningstaganden ja till och med sin ideologi.

(S) får nu bita i ett antal ”sura äpplen” allt från att överge de gamla och svaga i och med tex avslaget på ”fria bussresor för pensionärer över 70” till detta med ägardirektiv till vårt eget fastighetsbolag.

Det var lätt att sitta i opposition i vara en kravmaskin.

Ytterst pinsamt och se detta politiska förfall.

Erik

Anonym sa...

"Det är lätt att sitta i opposition och vara en kravmaskin"

Där tror jag du slog huvudet på spiken, Erik.

erik sa...

Tack för den passningen Anonym.

Satt rätt bra, MEN för det första så som Mats säger så kostade det inte en krona att att ge ägerdirektiv och för det andra har ju alltid (S) gjort ett stort nummer av att "värna de svagaste grupperna i samhället" men vad blev det av det?

Man kan verkligen fråga sig vad som är viktigast för (S) i Strängnäs?

Erik

Margit Urtegård sa...

Hej Erik.

Du skriver: "Man kan verkligen fråga sig vad som är viktigast för (S) i Strängnäs?"

Utifrån hur (S) agerar i Visholmsfrågan nu kan vi ju bara konstatera att Strängnäs överhuvudtaget inte är viktigt för (S). Hotell är bra sa flera av de socialdemokratiska ledamöterna på Teknik- och fritidsnämndens möte i kväll. Att folk som bor i Strängnäs inte vill ha något hotell på Visholmen det är tydligen inte viktigt för dem! Ingen av kommunalråden bor i Strängnäs tex. Anders Svensson (FP) sa till mig i dag att jag inte skall vara orolig, det blir inget hotell på Visholmen, sa han. Det är ju ingen i Strängnäs som vill ha hotell där, påpekade han. När jag berättade det för Marianne Andersson (C), så sa hon att jag inte skall lyssna på Anders, majoriteten vill ha hotell där, enligt henne.

MVH Margit

Jan Eriksson sa...

Intressant.

Majoriteten vill ju INTE ha hotell där. I alla fall inte enligt majoritetsförklaringen. Är inte den till för att följas?

Det som ändå är mest beklämmande är att se hur alliansen är oense om i stort sett allt. Det känns ju inte så betryggande.

Rolf Nilsson sa...

För våra hemlösa människor spelar i praktiken färgen på valsedlarna ingen roll, viljan och modet till en förändring av detta för så många människor inhumana tillstånd hemlöshet är, det saknar alla partier. Förutom det förakt våra politiker och tjänstemän uppvisar med sådan oförmåga att agera i denna fråga, det är hur rädda de är om sina arbeten och om sin relativa "makt". I ett samhälle där det räcker med ett litet streck eller några bokstäver för att ödelägga en människas liv är det svårt att tro på olika färger. Rött, blått eller grönt är för den som inte blir respekterad mer och mer kopplat till de skador man ådrar sig i fallet, då när besluten redan har fattats.

Rolf Nilsson
Föreningen Stockholms hemlösa