måndag 11 maj 2009

Hotellfrågan sätter fyr på Visholmsdebatten!

I dagens tidning kan vi läsa om tjänstemännens förslag till vad som skall/kan hända på Visholmen.

I början på den här mandatperioden var de flesta politiska partier överens om att det inte skulle byggas vare sig bostäder eller hotell på Visholmen. Visholmen skulle vara en plats för fritid och rekreation för stadens invånare. Nu har det tydligen runnit mycket vatten under broarna sedan dess och andra bullar är på gång. Ett hotell med 15-20 våningar kan bli resultatet om ingen stoppar dessa tokerier.

Tidningen skriver: "En hotell- och konferensanläggning i form av en 20 våningar hög fyr – eller en mer diskret byggnad i tre–fyra våningar? Det är kanske den mest kontroversiella frågan i detaljplaneprogrammet för Visholmens framtida utformning. – Nu måste vi sätta ned foten när det gäller Visholmen, säger kommunens tillförordnade stadsarkitekt Mikael Rojek".

Strängnäspartiet kommer att kämpa för att det inte skall bli något hotellkomplex på denna stadens gröna lunga. Vi har redan satt ner foten!

40 kommentarer:

erik berg sa...

Tack Margit för att du startar upp en mycket viktig debatt.

Strängnäspartiet har lämnat in ett eget samrådsyttrande där vi tar kraftfullt avstånd från planerna på en hotell-och konferensanläggning på Visholmen.

I de två senaste majoritetsförklaringarna var vi alla partier helt överens om att,
Visholmen skall vara en plats för kultur och rekreation och inte en plats för bostadsbebyggelse eller något liknande.

Vi kommer att driva denna fråga vidare så att vi får behålla inte bara ”Strängnäs gröna lunga” utan även dess hjärta.

Erik

Margit Urtegård sa...

Hej Erik.

Tack för ett mycket bra inlägg i debatten.

Det är ju lite konstigt att vissa politiker helt plötsligt har ändrat uppfattning i denna viktiga fråga. Vad ligger bakom detta kan man ju undra?!

Vi får hoppas att artikeln i dagens tidning med den fula bilden på "fyrtornet" får folk att vakna och protestera i tid.

MVH Margit

Mats Werner sa...

Jag vet inte vilka ni avser som "ändrat uppfattning". Vi har det inte iallafall. Att det ska vara en plats för rekreation och kultur är väl helt klart. Det blir det också i detaljplaneprogrammet. Hotellet är mycket "rekreation" och det möjliggör också "kulturen" genom att finansiera den konserthall vi alla vill ha, eller...?

Erk Du, Maja Du - var ska vi annars ta't?

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Då har vi i så fall olik uppfattning om vad som är rekreation och kultur. I vår majoritetsskrivelse så skrev vi att Visholmen skulle vara en plats för fritid och rekreation för strängnäsborna.

Det kommer att bli en valfråga och då får alla partier vara tydliga med vart de står i frågan.

MVH Margit

Jan Eriksson sa...

Mats,
I min värld sätter jag inte likhetstecken mellan rekreation och hotell. Rekreation är för mig något som är tillgängligt för allmänheten. Så tror jag också gemene man tänker. Kulturen ska inte behöva komma till på bekostnad av rekreationen.

"Alla vill" ha en konserthall? "Alla vill" nog hellre vara utan ett hotell tror jag.

Rom byggdes inte på en dag och det behöver inte utvecklingen av Visholmen göra heller. Låt det ta lite tid, bara det blir bra.

Det förslag som ligger nu är bara en bisarr hybris.

Jan

Margit Urtegård sa...

Hej Jan.

Du har så rätt: "Rom byggdes inte på en dag", så sant så sant! Pratar man med strängnäsbor så får man veta precis som du så klokt skriver: "I min värld sätter jag inte likhetstecken mellan rekreation och hotell. Rekreation är för mig något som är tillgängligt för allmänheten".

Och där skiljer tydligen Strängnäspartiet sig från de övriga partier, vi lyssnar till vad invånerna tycker och vill. Det är i alla fall bra för våra kommuninvånare att få veta detta redan nu.

MVH Margit

Ebbe Ollman sa...

Inte heller jag är förtjust i tanken att exploatera Visholmen. Det kan behövas en del investeringar där men det kan man väl ta skattevägen i så fall? Anders C Erikssons förslag, som han gjorde innan han for iväg och blev länsarkitekt i Östergötland, är väl mer ett visionärt och storskaligt "tack och adjö-förslag"
som vi är fria att plocka småbitar ur eller förkasta helt och hållet. Han är ju inte kvar här för att driva sitt projekt.

Anonym sa...

OK, jag är lite ambivalent i denna fråga. Men innan man förkastar förslaget helt och hållet bör vi väl ändå bena ut alla frågetecken i det bärande argument som används.

Det ska vara till för allmänheten! Behöver ett hotellbygge verkligen betyda att allmänheten ej har tillträde till Visholmen?

Det var ett jäkla rabalder när det byggdes bostäder ut efter vattnet nedanför Thomasgymnasiet - med facit i hand så är det ju nu mkt finare och trevligare där!

Peter

Jan Eriksson sa...

Peter,

Jag vill förtydliga min kommentar med att det ska vara enkelt för allmänheten att nyttja ytor. Du har en liten poäng i det du skriver. Men i det här fallet så är förslaget med hotell (fyr) så...bombastiskt. De "packhus" som föreslås kan jag hellre leva med, de smälter in på ett annat sätt.

Visst har Sjöviken blivit en pärla och ett trevligt promenadstråk. Men man sätter sig inte gärna på grönytorna där i området med en picknick-korg, eller hur?

M.Rojek (tf stadsarkitekt) tyckte att det var dags att sätta ner foten nu ang. Visholmen. Det är det vi (SP) gör. Och det är sorgligt att de partierna som har skrivit på majoritetsförklaringarna inte står bakom sina politiska löften. Det gäller både förra alliansen och den nu styrande.

Sen kommer självklart alla frågetecken att benas och diskuteras.

Mvh Jan Eriksson
Vice ordf. Strängnäspartiet

Anonym sa...

Vänta nu, är Mats Werner positiv till resandet av den här fallossymbolen? Han som brukar bära den där självpåtagna hatten som företrädare för "god smak" och återhållsamhet i byggnationen i Strängnäs? Minns hans reaktioner på Församlingshemmet, Jägmästaren och bostäderna vid gamla Thomasgymnasiet. Vad är skillnaden denna gång? Att han nu inte känner någon som bor i närområdet?

Margit Urtegård sa...

Hej Peter.

Du skriver: "Det var ett jäkla rabalder när det byggdes bostäder ut efter vattnet nedanför Thomasgymnasiet - med facit i hand så är det ju nu mkt finare och trevligare där"!

Jag var gruppledare för moderaterna då och fick arbeta mycket med den frågan. Jag går ofta promenad runt stan och när jag passerar Sjöviken blir jag stolt och glad. Det blev verkligen fint; ett lyft för området. Men, vi måste titta på varje fråga och område för sig.

Under flera år har vi förtätat i stan, för det mesta har det blivit ganska bra. Men vi behöver ha gröna lungor i stan. Ett hotell förhindrar inte allmänheten tillträde till Visholmen, men det kommer att begränsa tillträdet/utrymmet för allmänheten.

MVH Margit

Anonym sa...

Mats Werners positiva inställning till "Strängnäsfallosen" är som sagt lite oväntad. En snabbkoll visar dock på en mycket god relation till bolaget ProMarina. Det är alltså bolaget som ska driva gästhamnen framdeles, och som i sitt program för Västerviken/Visholmen lade det ursprungliga förslaget till hotell.

Efter att först ha kritiserat kommunens tilltänkta avtal med Promarina verkar Mats Werner blivit helt charmad av bolaget, som bland annat beskrivs såhär:

"ProMarina är ett stabilt företag med stor kompetens och god branschkännedom som säkerligen kommer att tillföra vår kommun goda värden."

"På dagens Kommunstyrelse avhandlades det omfattande arrendetavtal för kommunens småbåts- och gästhamnar som det mycket kompetenta branschföretaget ProMarina förhandlat fram med kommunen."

"Jag gläder mig åt och ser fram emot att vi får en professionell hamnvärd i såväl Strängnäs som Mariefred"

När man är så charmad av bolaget är det såklart svårt att sätta sig på tvären mot deras hotellförslag. Särskilt om hotellförslaget kopplas till en konserthall för stadens kulturelit.

Nä, min bedömning är nog att hotellet är, i Mats Werners ord om Församlingshemmet, "ett fullständigt okänsligt förslag till byggnation".

;-)

Jan Eriksson sa...

Innan denna debatt dör ut så vill jag tipsa om att Strängnäspartiets yttrande i denna fråga är inlämnad idag. Den går också att läsa i sin helhet på http://www.strangnaspartiet.se/.

Jag tycker om kommentarerna från den anonyma läsaren. Vilken paradox att den främsta förespråkaren för ett skönhetsråd i denna kommun på något sätt tycker detta är tillräckligt vackert. Men så länge det sponsrar en fin konserthall så kan man ju alltid blunda lite. ;-)

Mvh Jan Eriksson

Margit Urtegård sa...

Hej anonym.

Du skriver: "Mats Werners positiva inställning till "Strängnäsfallosen" är som sagt lite oväntad. En snabbkoll visar dock på en mycket god relation till bolaget ProMarina. Det är alltså bolaget som ska driva gästhamnen framledes, och som i sitt program för Västerviken/Visholmen lade det ursprungliga förslaget till hotell".

Så vitt jag vet känner inte Mats någon på ProMarina. Mats ställde många frågor på KF rörande ProMarina och fick väl svar på sina frågor också i och med att han till sist tyckte att avtalet blev bra. Mats har heller inte varit negativ till att få något hotell på Visholmen.

Det finns enskilda personer i de flesta partierna som är mycket positiva till att få ett hotell på Visholmen. Detta var dock inte tydligt när den här mandatperioden startade. Folk har ändrat uppfattning under tiden så att säga och det har de ju rätt till att göra, men då får de räkna med att få frågor kring detta så klart.

Strängnäspartiet har hela tiden varit emot förslaget om att bygga hotell där och vi har inte ändrat oss. Det är det vi nu framför, vi står fast vid att Visholmen skall vara en plats för rekreation och fritid för våra invånare. Att det innebär att det inte "ramlar" in några stora pengar från exploatörer eller från ovan för att göra en massa saker där direkt det påverkar inte vår inställning.

Visholmen skall vara en grön pärla och lunga för stadsborna. De som vill detsamma vet nu att det bara är Strängnäspartiet som kör den linjen fullständigt, tydligt och klart. En valfråga blir det!

MVH Margit

Margit Urtegård sa...

Hej Jan.

Du skriver: "Innan denna debatt dör ut så vill jag tipsa om att Strängnäspartiets yttrande i denna fråga är inlämnad idag. Den går också att läsa i sin helhet på http://www.strangnaspartiet.se/".

Mycket bra jobb du har gjort!

MVH Margit

Anonym sa...

Nej då, Margit. Jag har inte överhuvudtaget påstått något om nån sådan relation till Promarina. Var kom den din slutsats egentligen ifrån?

Begreppet "relation" kanske förresten är tveksamt, men "ett gott öga" kan vi kanske säga?

Jag har alltså bara noterat vilket extremt positiv inställning till bolagets kompetens som Mats Werner givit uttryck för. (Detta i och för sig samtidigt som han arbetat för att bolagets förvaltning av hamnområdet skall regleras av ett heltäckande avtal, men ändå.)

Mot bakgrund av dessa hyllningar till Promarinas allmänna kompetens, kombinerat med det faktum att den ursprungliga idén om Strängnäsfallosen tydligen kom just från Promarina, är kanske inte heller hans positiva ställningstagande till projektet så förvånande som det kan tyckas mot bakgrund av den kritik han tidigare riktat mot allt ifrån Församlingshemmet och Regemensgatan till Fågelsången .

Det var min enda observation.

Dag Bremberg sa...

Jag är väldigt skeptisk till denna tjänstemannaidé. Varför måste kultur och parkområden finansieras med ytterligare ett hybrisprojekt? Varför lär man sig inte av hur det gick med det förra hotellet och samlingshallen på Tosterön??

Det är inte sunt när såna förslag drivs av en fd stadsarkitekt och en konsult.

Mfp vill i princip värna tätortsnära grönsområden och vi värnar också stadsbilden - även i Strängnäs ;-)

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Du skriver: "Mfp vill i princip värna tätortsnära grönsområden och vi värnar också stadsbilden - även i Strängnäs ;-)"

Tack. Skönt att veta att MFP också kommer att agera i den här frågan.

MVH Margit

Mats Werner sa...

Kära Anonyme ;-)!

Jag vet inte varifrån Du får att jag skulle ha någon slags oreserverad beundran för eller stå i någon som helst slags relation till företaget ProMarina? Jag vet inte heller vad detta har med den nu aktuella frågan att göra annat än att jag vid några tillfällen försökte inskränka avtalsområdet med ProMarina så att Visholmskajen hölls utanför arrendeområdet för att inte kollidera med Visholmsprojektets ev. hotell.

Först vid det tillfället var det någon som påtalade för mig att ProMarina hade ett gott öga också till detta hotellprojekt.

Må så vara! Det har mycket ringa med saken att göra.

Att jag har en positiv syn på att kommunen får en professionell hamnvärd bottnar i att kommunen hittills har haft en ganska låg nivå på sitt gästhamnsmottagande och att jag - kanske till skillnad från ";-)" - har ägnat en hel del tid åt att läsa in mig på den bolagsgrupp som står bakom ProMarina innnan jag var med om att ta beslut om arrendeavtalet. Jag fann en framgångsrik företagsgrupp som såg ut att skötas mycket professionellt i ett avgränsat segment där man skaffat sig en framskjuten position: båthamnar och hotellanläggningar.

Som framgått av kommentarerna hittills hade jag då också ganska grava anmärkningar mot kommunens sätt att hantera detta avtal (liksom en hel del andra). Med nyvunnen kunskap om ProMarina insåg jag ganska raskt att de juridiska turerna i avtalet hanterades av två helt skilda nivåer: en låg på kommunens sida och en mycket professionell på den andra partens sida. Detta var grunden till min kritik av avtalet som jag fortfarande anser var uselt i sig och alltför positivt för motparten.

Vad sedan angår själva "Fallossymbolen" ska vi ha i åtanke att det som nu är ute på samråd är ett detaljplaneprogram som ska ange ramarna för områdets exploatering. Det är först när vi kommer till detaljplanen som vi som sitter i Plan & Byggnämnden (inkl. Jan Eriksson) får vara alerta och se till att den arkitektoniska utformningen blir just det spektakulära landmärke och nytillskott för staden som planens tanke är.

Självfallet tycker inte heller jag att den illustrationsskiss som finns i förslaget till program är vad som bör byggas på den platsen, men att det kan få tillkomma en hög byggnad där är jag inte emot i sig. Det är ett ständigt problem för oss att samtidigt som folk kräver någon form av illustration i dessa planprogram måste vi hela tiden påpeka att det absolut inte behöver komma att se ut just så.

Jag vill gärna påpeka att jag också sade när det gällde den tänkta byggnaden på gamla församlingshemmets tomt: "Jag kan även tänka mig ett riktigt rejält höghus så länge det tillför ny, vacker och spännande arkitektur. Bara ytterligare en funkislåda som detta är tänkt, duger inte." Så sa jag ganska ordagrant och det står jag fortfarande för.

Jag är inte rädd för nya tillskott till vår stad, men då ska de vara just nyskapande arkitektur det handlar om. En ny Gaudi, Wright eller Gehry är för min del gärna välkommen också till Strängnäs likväl som till
Barcelona, New York eller Bilbao.
Vi har nog av 30-talspastischer och enkla lådbyggen.

Detta skulle med all sannolikhet det av oss föreslagna Skönhetsrådet ha instämt i.

Och Jan! Du har kanske inte varit aktiv så långe. När jag säger att "alla vill" så avser jag den hittillsvarande politikermajoriteten, d.v.s. aktiva representanter från de flesta politiska partierna, som gjort sig hörd och som varit mycket positiv till tanken på ett konsertsalsbygge som kunde sambrukas med ett Jazzens Museum i den gamla vattenverksdelen.

Att genomföra den tanken kräver att det finns extern finansiering med i bilden. Redan från början angav KS att man skulle söka samarbete med någon extern finansieringspartner.

Att tro att vi skulle få en snygg badplats, en upprustad Visholme och samtidigt få hit en attraktion av Jazzmuseets karaktär med hjälp av vår egen kassa faller på sin egen orimlighet.

Då kan vi som jag också sagt, lägga ner hela arbetet som nu pågår, för har vi den inställningen att inget får göras för främmande pengar - då kastar vi bara våra egna arbetsinsatser och skattepengar i sjön! Så är det!

Mvh
MATS WERNER

Jan Eriksson sa...

Hej Mats!

Du har rätt; jag har inte varit aktiv så länge. Jag är oförstörd på gott och ont.

När någon uttalar sig att "alla vill" så tolkar jag det som att majoriteten av kommunens invånare vill ha just detta. Inte bara en entusiastisk men dock begränsad skara av människor. Aktiva representanter i en politikermajoritet är trots allt en grav minoritet i det stora hela.

Än en gång, som Margit tidigare har påpekat, så är det viktigt att lyssna på och framför allt prata med Strängnäsborna. Det är dom som är "alla".

VÅr egen kassa räcker i dagsläget inte till för ett upprustat Visholmen med ett rustat strandbad och defintivt inte till ett jazzmuseum. Jazzmuseum förresten? Vill "alla" det också? Jag tror att "alla" hellre vill ha ett nytt stadsmuseum. De kanske t o m kan komplettera varandra?

Nu har jag inte sett någon kalkyl på ovanstående tänk, men nog borde det kunna finansieras via en kommunal budget under en 3-års period när vi tagit oss ur den här krisen? Allt beror på hur hårt man spänner bågen. Just nu har våra stadsplanerare, arkitekter och vissa politiker drabbats av Ikaros-sjukan tror jag. Ibland är "good enough" tillräckligt.

Anonym sa...

"När någon uttalar sig att "alla vill" så tolkar jag det som att majoriteten av kommunens invånare vill ha just detta. Inte bara en entusiastisk men dock begränsad skara av människor. Aktiva representanter i en politikermajoritet är trots allt en grav minoritet i det stora hela.

Än en gång, så är det viktigt att lyssna på och framför allt prata med Strängnäsborna. Det är dom som är "alla"."
Här tror jag vi har kärnpoängen. Att Mats Werner anser att "alla" avser är en liten skara politiker är obehagligt på flera sätt.
Nä, det må vara så att en kulturelit, som skulle vilja sitta i ett "skönhetsråd" och tycker ditt och datt om stadens utformning, gärna propagerar för ett jazzmuseum eller en konserthall. Men är det verkligen dit vi vill prioritera resurser? Och vilkas vilja ska styra i de prioriteringarna?

Jan Eriksson sa...

Till anonym,

Eftersom vi lever i en demokrati så är det självklart att medborgarnas vilja ska speglas i alla beslut. Det är ju trots allt dom som har valt oss politiker som verktyg för att styra kommunens tjänstemän att arbeta efter den valda viljeinriktningen. Sen är det ju de med flest mandat som får "sin" vilja igenom.

Men, det är också viktigt att medborgarna tar sitt ansvar och protesterar när något är fel. Inte bara ondgör sig genom att kommentera syrligt i diverse bloggar och på lokaltidningens hemsida. (I och för sig så vet jag att det påverkar lite). Men man bör också använda de kanaler som finns, t ex samrådsyttranden, eller bara delta i ett KF och ställa frågor där. Det ger större effekt.

Anonym sa...

Så sant - och eftersom jag håller med dig på den punkten agerar jag även inom de forumen, och hoppas att fler gör det. Det är dock viktigt att bloggar inte utgör ett oemotsagt promotionverktyg för er politiker. Därför ska debatten föras även här.

Jan Eriksson sa...

Anonym,

Det kan jag hålla med om. Och rätt använt, som t ex i det här fallet, så är ju bloggar ett lysande verktyg för kommunikation och inhämtning av fakta och åsikter.

Tråkigt att du vill vara anonym bara. Känner du för att fortsätta diskutera mer i denna fråga (blogginlägg blir ju ganska fort inaktuella) så maila mig gärna.

jan.eriksson@strangnaspartiet.se

Mats Werner sa...

Jan och Anonym!

Låt mig som "gammal räv" påpeka ett par självklarheter som inte alltid står så kristallklara för Strängnäsbor - eller Mariefredsbor och andra med för den delen!

Vi politiker företräder i vår fullmäktigeroll inte Strängnäsbor eller Åkersbor eller Häradsbor. Vi företräder kommunens alla skattebetalare. Och vår främsta uppgift är inte att tillfredsställa lokala eller tillfälliga opinioner utan att se till att de skattekronor invånarna betalar in används på effektivast möjliga sätt. Det ska alla veta att vi inte alltid lyckas särskilt väl, men det är ändå vår uppgift.

Med andra ord - lika litet som det är en fråga exklusivt för Mariefredsbor att avgöra vad och om något ska byggas på kommunalt ägd mark vid Fågelsången, lika litet är det Strängnäsbornas att avgöra om och vad som ska byggas på Visholmen.

Glöm inte detta mina herrar (?).

Glöm inte heller att det politiska system vi valt innebär att de beslut som fattas i kommunstyrelse och fullmäktige gäller tills annat beslutats.

Med andra ord är det fortfarande det beslut som fattats av en majoritet av de valda politikerna som gäller vad avser Visholmens planering.

Vill "invånarna" sedan ha ett annat beslut så får man väl välja andra politiker i nästa val. Så fungerar ju vårt representativa system - på gott och ont.

Märk väl - när jag kämpade mot kolosserna i Jägmästaren var det också en förkrossande majoritet som ändå lät det ske. Inklusive Strängnäspartiet om jag inte minns fel....eller?

Jan Eriksson sa...

Mats,

Jag vet självklart hur beslutsprocessen går till och hur en demokrati fungerar. Vad jag menade, men som kanske inte framgick tydligt, är att allmänheten KAN påverka innan det beslutas. Mer än de själva tror.

T ex så ska man nu göra två olika detaljplaner för Larslunda; en för idrottsområdet, en annan för det tänkta bostadsområdet. Det har samtidigt varit ett rätt stort motstånd mot bostäderna i denna fråga. Jag ser inte det som en slump. Med detta vill jag säga att den allmänna opinionen inte ska underskattas. Kommunen hör det mesta, och ibland lyssnar de också...

Men det är bra att ni i KD har tagit ställning i hotellfrågan. Har ni stort stöd i allmänheten så kommer det att visa sig i valresultatet och då har ni möjlighet att driva igenom detta.

Nu vet jag inte hur du kämpade mot kolosserna i Jägmästaren, dvs gestaltningen eller det faktum att ungdomsbostäderna famlades bort. Det är två skilda frågor. Hur som helst så vill jag inte kommentera det eftersom jag inte hade börjat vara politiskt aktiv då.

Anonym sa...

Bra svar på det nedlåtande "nu ska jag berätta för er hur det faktiskt funkar"-snacket, Jan!

Att Mats med ett politiskt mandat (nåja, som ersättare) genom ett valresultat för tre år sedan anser ha rätt att fullständigt överordna sig den politiska diskussionen bland icke-politiker säger en hel del.

erik berg sa...

Nej Mats du har fel.

Strängnäspartiet har hela tiden drivit Jägmästarfrågan för att det skulle ha blivit just ungdomsbostäder.

Det stod i vårt partiprogram och i vår valplattform inför valet 2006.

Du kan också läsa på Margits blogg från 18 juni 2008 med rubriken "Skandalerna hopar sig....."

Där har jag på ett av mina inlägg beskrivit hela tidsförloppet.

Strängnäspartiet är fortsatt kritiskt mot framför allt processen som är allt annat än ett exempel på demokrati, utan på som sagt en "skandal".

Erik

Anonym sa...

http://www.youtube.com/watch?v=xBIVlM435Zg

Mats Werner sa...

Tack, Anonym (vet ej om det är samma Anonym) för den intressanta YouTube-länken.

Efter att ha ägnat 35 års yrkesliv åt att förmå konsumentvaruindustrin att förstå just detta med "att märkas", "att sticka ut" och framförallt att sk-ta i TV- och tidningsreklam, var det givetvis en högtidsstund. Och tänkte ni på slutklämmen: "If they build that lamp - that's where I go!"

Kan det sägas bättre! (Apropås Visholmen!)

Mats Werner sa...

Tack också Erik för Ditt klargörande betr. Jägmästaren. Det var dock synd att det kändes så ensamt på den barrikaden när det hände.

Mats Werner sa...

Erik! Glömde en sak som egentligen min blygsamhet borde förhindra mig att påpeka: Margit skriver själv i en kommentar till det blogginlägg Du refererar till:

"Det är bara Mats Werner (kd) som har orkat stå upp för det rätta, hela vägen igenom, i denna fråga. All heder åt honom!"

Anonym sa...

Haha, när Mats Werner börjar citera hyllningsinlägg till sig själv inte bara på sin egen blogg utan även andras bloggar, då nås nya helt nya höjder av navelskådande...

För balansens skull kan vi väl posta ett citat från en annan kommentar till det aktuella inlägget, från signaturen Peter H:

"...och vad gäller Mats Werners engagemang så dök kan väl upp som gubben-i-lådan när frågan redan rullat runt i ett par år? Då var förslaget från Mats man skulle anlägga en park på tomten(!) På något oförklarligt sätt skulle det ge en bättre bostadssituation i Strängnäs.

Nästa gubben-i-lådan-förslag var några underliga förslag om att Plan- och Byggnämnden i strid med PBL skulle använda kommunens ingångna avtal som grund för bordläggning eller avslag av ett bygglov. Förvirringen var alltså total...

Nä, inte har Mats "orkat stå upp för det rätta, hela vägen igenom" inte... Snarare var det så att när frågan väl gått så långt att det gick att dra populistiska poäng på ett engagemang, utan att egentligen riskera något, då var det dags att basunera ut sitt ställningstagande."
Nu tycker jag vi återgår till att diskutera sakfrågan, huruvida Strängnäsfallosen är ett önskvärt projekt för Strängnäs Kommun att satsa på...

Mats Werner sa...

Den anonyme är ute och cyklar i natten (med mössan på?). Borde läst på bättre!

Patrick sa...

Jag har funderat på den här frågan: Vad gör man med Visholmen om pengar inte var en bristvara?
Skulle man då bygga ett hotell, skulle man då bygga ett museum, så som föreslagits här? Är det det mest spännande vi kan komma på, på en av kommunens vackraste platser? Varför ska stadsarkitekten ta fram ett förslag? Varför kan det inte utlysas en nationell/internationell arkitekttävling, och fler förslag få debatteras, innan man kastar ännu en guldklimp ute på marknaden till underpris?
Varför kan inte Visholmen, med få ingrepp göras till en mer tillgänglig plats för festivaler, rekreation, nöje och bad? Varför måste platsen förtöras med grotesk tillbyggnation och gissningsvis fler kristallkronor, som den goda smaken stavas i den här stan?
Många varför?

Nä det har blivit dags dags att släpp kreativiteten fri, den trivs inte så bra i kommunhuset, och släpp in skattebetalarna i matchen. De som verkligen äger Visholmen borde få säga sitt.

Margit Urtegård sa...

Hej Patrick.

Du skriver: "De som verkligen äger Visholmen borde få säga sitt". Det är de klokaste orden som har sagts i den här debatten! Varför skall en före detta stadsarkitekt bestämma hur Visholmen skall bli. Det är vi som bor här och betalar skatt här som skall bestämma det. Helt rätt!

Med vennlig hilsen
Margit

Mats Werner sa...

Med andra ord också vi Häradsbor!

Och Patrick! Bevare oss för fler tävlingar i den här staden. DET är vi inte bra på!

Patrick sa...

Mats,

Jag hoppas att du skämtar ,-), hur skall du annars få hit din internationellt välrenommerade arkitekt som du efterlyste?

Strängnäs är en liten stad med politiker och tjänstemän som hyser stora drömmar, gott så, men vad det är sämre ställt är med realismen. Dags att komma ner på jorden och ta tag i de verkliga problemen istället för att ägna sig åt fasadbförbättring.

Nu finns det en grupp på Facebook, Bevara Visholmen!, gå med där så sätter vi igång lite aktivism i frågan, och må bäste ide och nätverk vinna!

P.

Nina Krogen sa...

Patrick,

Bra initiativ! Du har just fått en ny medlem i din grupp; Bevara Visholmen. Jag är med!

Hälsningar Nina

Margit Urtegård sa...

Hej Patrick.

Jag har också gått med i din grupp "Bevara Visholmen". Bra jobbat min vän. Jag visste att du skulle engagera dig i den här frågan:-).

Med vennlig hilsen
Margit