torsdag 28 maj 2009

Campusprojektet och flyttkarusellen!

I Strengnäs Tidning i går skriver de: "Nya högstadieskolan kan flytta till Campus nästa år". I ett tjänsteutlåtande pekar bildningschef Frank Stoor på att Paulinska skolan nästa år kan komma att flyttas till Campus på grund av grundskolans hyreskostnader. Det är en sanning med modifikation; det är inte grundskolans kostnader som är orsaken till de svarta hålen i barn- och utbildningsnämnden. Det är Campusprojektet och inget annat som är den bidragande orsaken till nämndens ekonomiska problem. Kommunalrådet Jens Persson (C) svarade mig i går att vi måste flytta grundskoleelever till Campusområdet, på grund av att vi har hyrt för stor lokalyta av Vasallen. Min fråga blir, när skall denna tokiga skolkarusellen ta slut? Är det inte dags att ansvaret läggs på rätt ställe? Strängnäspartiet tycker att hela Campusprojektet skall läggas under kommunstyrelsen. Det är därifrån hela projektet har styrts. Det är där alla felaktiga beslut har tagits. Sen är det ovidkommande om det var förra finanskommunalrådet Ulf Kristersson (M) som låg bakom allt detta eller inte. Räkningen måste betalas. MEN, det är inte våra barn och unga som skall stå för notan!

Tidningen skriver: "Men eftersom kommunens ekonomiska läge i dagsläget inte tillåter några större investeringar pekar kommunens bildningschef Frank Stoor på ytterligare en möjlighet att minska kostnaderna för skollokaler. I ett tjänsteutlåtande som bygger på den fördjupade skollokalutredning som tidigare presenterats skriver han att Centrumenheten i stället kan flyttas till Campusområdet och att detta skulle kunna ske under 2010". Sen föreslås det att Paulinska skolan kan tas i anspråk för verksamhet med förskoleklass och grundskolans tidigare år. Det är en absurd tanke att låta 1 till 5 elever gå i ett gammalt slitet läroverk, som Paulinska faktiskt är. Många föräldrar och barn i Strängnäs är nu oroliga för vad som skall hända framöver i skolfrågan. Jag förstår dem. Hela skollokalsutredningen har helt spårat ur. Många tokiga förslag har presenterats sedan den socialdemokratiskt ledda majoriteten tog över makten i kommunen förra året. Folk håller nog i sig av skräck. Vad kommer härnäst? Jag bävar!

19 kommentarer:

Jan Eriksson sa...

Man tar sig för pannan och har bara lust att sluta som fritidspolitiker...

När ska barnen i Strängnäs slippa flyttas runt eller oroas av att kanske behöva flyttas runt? De behöver lugn och ro för att kunna prestera och må bra.

Tänk om den kommunala administrationen skulle flyttas runt vartannat år?

Vi kanske skulle flytta den kommunala administrationen till Campus istället? Då hyr vi ju av oss själva och det borde kunna bli billigt?! Sen säljer vi av fastigheterna där kommunhuset är idag? Skulle inte det ge lite klirr i kassan?

Vidare tycker jag att Frank Stoor kunde ha vett att tiga i vissa lägen. Spekulationer och egna tankar gör ingen glad. Återkom när det är mer konkret.

Margit Urtegård sa...

Hej Jan.

Jag håller med dig; ibland borde man tiga! Dumma idéer skall man inte säga högt.

Ja, det var en bra idé du kom med, varför inte flytta den kommunala administrationen till Campus? Då skulle flera av de som ligger bakom alla dessa tokiga beslut få flytta i stället för våra oskyldiga barn.

MVH Margit

Anonym sa...

Fritidspolitiker Jan o Margit

Hyran tickar varje år 35 mill. för Campus.Avtalet är på 15 år plus fem år.Campus hyran är större än hyran för samtliga skollokaler i Strängnäs.Frank Stoors förslag har poäng i ekonomin.Notan är barnen som får betala i flyttkarusellen och det är priset man får betala om man inte har ordning på sin ekonomi.
Varför har Strängnäs kommun inga pengar i kassakistan?Inte är det tjänstemännen som har skapat det ekonomiska kaos som råder idag i kommunen.Vem kan det då vara?

Claes Eriksson sa...

Frank Stoor tycks tro att man kan behandla våra barn som om det vore en skock med får. Menar han på fullt allvar att ungarna ska flyttas ytterligare en gång, och därmed offra flera årskullars möjligheter att må bra och uppnå bra studieresultat?
Ogenomtänkt och oansvarigt av en bildningschef att lägga ett sådant förslag helt i avsaknad av barnperspektiv.

Jan Eriksson sa...

Anonym!

Varför måste du alltid gömma dig bakom en anonymitet? Har du så fruktansvärt svårt att stå för dina åsikter?

"Inte är det tjänstemännen ..."
JO!!! Det är precis vad det är!!! Tjänstemannasidan höll i projektledningen för Campus-projektet, just det projekt som har orsakat mest skada i kommunens budget. Tjänstemännen har också skapat dåliga avtal, t ex hyresavtalet för Campus. Dessa har tyvärr klubbats igenom av den nuvarande alliansen.

Fritidspolitikerna är i allmänhet duktiga och kompetenta, både i sina ordinarie jobb och inom politiken. Tyvärr kan vi inte vara med och peta överallt, som t ex i Campus-projektets styrning och uppföljning eller i tjänstemännens avtalsskrivningar. Då hade vi fått sluta våra ordinarie jobb.

Strängnäs har haft tämligen bra ordning på sin ekonomi fram tills nu. Observera bara att bra ordning inte är liktydigt med goda finanser. Idag har vi tyvärr varken ordning eller goda finanser.

Hade heller inte allmänheten varit med och fällt den tidigare alliansens förslag om att lägga ner Karinslundsskolan så hade vi haft ett annat ekonomiskt läge idag. Så egentligen är alla som var aktiva i detta beslut lika skyldiga. Och det är långt fler än bara politiker.

Så egentligen ska du väl vara glad för att läget är som det är idag? Det betyder ju att politikerna faktiskt har lyssnat på allmänheten, dvs du med flera. Men nu när det svider så är det bara politikernas fel?!

Till slut: Jag tycker det är tråkigt att folk inte vågar debattera i sitt eget namn. Det är också lika tråkigt att man alltid tror att politikerna i denna kommun bär skulden till allt ont. Sker det något gott så får vi knappast cred.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Margit!

Jag kan förstå att man är tvungen att fylla upp Campus med ca 1000 volymenheter dvs. Antal barn eller unga.

En liten miss när man trodde att 1000 unga skulle välja Campus, problemet är att statistiken visade att man skulle få mycket svårt att hitta 1000 villiga studenter till Campus, pga. av det sjunkande elevantalet.

Det framkom väl i den första av alla utredningar.. eller!

Om man nu skrivit på ett avtal om att man behöver hyra lokaler som sväller ett antal om ca 1000 elever i den goda världen, eller visionen som någon hade..

Att man nu måste fylla upp platserna med allt yngre volymenheter, ja eller barn dårå!

Frågan är hur många år kostar det i barnas liv att fylla upp de tomma stolarna i det minst sagt dåliga avtalet om att man faktiskt trodde sig behöva plats för 1000 enheter (elever).

Vilket år svänger enheterna (elevkullarna) upp igen så att ungarna kan ägna sig åt sina studier, istället för att flytta runt för att få en budget i balans, så att Vasallen får in sina pengar som det står om i avtalet.
Grattis Vasallen till ett lyckat avtal!

15 år!! har man också lyckats skriva in en volymökning i avtalet så kan ju alla våra enheter (Barn) tillbringa sin tid ute i Campus.
Camp Campus! ;-)

Hoppas att det finns några pedagoger som väljer Strängnäs som ett givet val av arbetsort eller varför inte bostadsort i framtidens Strängnäs.

//Cattis

Anonym sa...

Vill återigen peka på att det är skolor som fungerar väl, med avseende på resultat och ekonomi, som kommer att få sin verksamhet förändrad. Långbergsskolan hör dit. Det är inte så att jag "kramar" just Långbergsskolan bara för det är Långbergsskolan, utan för att en väl fungerande verksamhet är vad vi vill ha och det finns inget som säger att denna väl fungerande verksamhet kan fortsätta i en ny omständighet. Det är en stor risk man tar på sig då, om inte verksamheten resultat låter flytta på sig, eleverna väljer bort kommunala skolor. Det är inte bara en risk för verksamheten som sådan utan också för att kommunalt anställda lärare blir utan arbete.
Jag önskar att nämnden vågar visa lite mod när de ställer krav på de skolledare som inte kan hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Utkräv ett ansvar!

Vad gäller Campus så kan kommunhuset flytta dit. Det kanske inte var det bästa förslaget men jag tror att vi måste titta utanför "boxen" om vi ska lösa problemet. Får jag höra några andra förslag?
Håkan Bertilsson

Margit Urtegård sa...

Hej Håkan.

Du skriver: "Vad gäller Campus så kan kommunhuset flytta dit. Det kanske inte var det bästa förslaget men jag tror att vi måste titta utanför "boxen" om vi ska lösa problemet. Får jag höra några andra förslag?"

Det är det bästa förslaget hitintills. Det måste vara mycket bättre att flytta de anställda på kommunhuset till Campus än att hålla på med rena flyttkarusellen i/av skolan. Våra skolbarn och skolpersonal borde få lugn och ro nu. Kommunchefen och hans stab kan flytta, eller? Kommunhuset kan man bygga lägenheter i. Varför inte bygga ungdomslägenheter där?

MVH Margit

Jan Eriksson sa...

Håkan!

(Nu tänker jag högt...)
Vad kan man göra för att justera kostnaderna för skolan? De kommunala verkar ju inte kunna konkurrera på samma sätt som friskolorna? Det verkar vara något fel i själva strukturen?

Kan man kanske fördela budgeten så att vårat bostadsbolag kan belastas lite mera. Det drabbar deras budget då, visst, men i årsbokslutet för kommunen förändrar det ju inget på sista raden...

Kan man inte locka dit läkemedelsutbildningen (Biotech valley)? De ligger ju malplacerat idag rent geografiskt. Kanske konkurrerar för mycket med Komvux? Intressant aktör dock, har mycket samarbete med MDH.

Jaja, det blev en del tänka högt. Nästan i Stoor-klass...Någon annan som har bra ideér?

Margit Urtegård sa...

Hej Claes.

Du skriver: "Ogenomtänkt och oansvarigt av en bildningschef att lägga ett sådant förslag helt i avsaknad av barnperspektiv".

Jag håller med dig. Vart tog barnperspektivet vägen? Skulle inte vi vara en barnkommun?

MVH Margit

Mats Wer ner sa...

Om att gymnasieskolan borde brytas ur BUN och läggas direkt under KS är vi ju ense om. Men att börja föra fram det när vi gemensamt har föreslagit nedläggning av alla facknämnder till förmån för beredningar under KS, känns inte helt rätt! Eller hur!

Och betr. att flytta Kommunhuset till Campus. Det skulle vi gjort när Lotteriinspektionen var intresserade av att köpa Kommunhuset. Nu finns det knappast någon intressent för Kommunhuset som kontor, men visst - kanske kan en ombyggnad till bostadsrätter betala sig.

Hälsningar
MATS

Anonym sa...

Jag var på besök i Lomma kommun igår. En mycket välmående kommun med en stark ekonomi. Deras utveckling av det gamla hamnområdet gjorde en grön av avund och den satsningen finansierades av andra, som givetvis räknade med att tjäna pengar på försäljning av bostadsrätter. Jämförbart med Sjöviken. Den goda ekonomin kom från att man sålt ut sina tillgångar och lagt ut mycket av verksamheten på entreprenad. Blev verksamheten sämre av det? Knappast då man 6 år rad blivit utsedd till bästa skolkommun av Lärarförbundet och är innevaranade kvalitetskommun i Sverige. Det var bara gymnasieskolans kostnader som var för höga. Man köpte nämligen all sin gymnasieskola interkommunalt. Lund och Malmö bestämde priset och det var högt. Det finns härmed ett värde i att ha en egen gymnasieskola då man genom den kan bestämma prisnivån. Lägsta pris gäller nämligen. Om man nu har lägsta priset själv. Thomasgymnasiets svårigheter bottnar i att man inte upplevde ett behov till förändring. Jag förmedlade bilden av den marknad Igelstavikens gymnasium i Södertälje var tvungen att konkurrera på till Thomasgymnasiets skolledning för flera år sedan och jag fortsatte enträget på varje skolkonferens därefter. Jag upplevde att det inte fanns någon vilja eller förståelse från personalen att genomföra de nödvändiga anpassningarna. Man hade det ju rätt bra som det var. Att använda flytten till Campus som en hävstång i utvecklingen av Thomas kom helt på skam. Istället blev det en klagan utan dess like och det är effekten av detta vi ser nu. Thomas blöder och det är bara den personal som arbetar där som kan stoppa det blodflödet. Man har ett avgörande ansvar då man står för den verksamhet som eleven väljer. Är man inte tillräckligt bra så väljs man bort. Så enkelt är det!
Så samtidigt som förvaltningen behöver en bra och billig gymnasieskola för att få kontroll på de interkommunala kostnaderna så behöver skolan elever för att kunna bedriva en bra, bred och kostnadseffektiv skolverksamhet. Så hur gör man då? Det ska jag gärna berätta om men inte nu för nu måste jag åka på skolchefskonferens i Uppsala.
Vi hörs vidare,
Håkan Bertilsson

Anonym sa...

Fritidspolitikerna Margit m fl.

Nå ,vad har de smarta fritidpolitikerna kommer fram till för lösning på Campus dilemmat i den här debatten (som alternativ till Frank Stoors förslag) Jo,flytta kommunens administration till Campus och bygg ungdomslägeheter i kommunhuset.Smaka på hur smart det är och vilken besparing eller förbättring det skulle göra i detta ekonomiska nuläge."Mycket snack och lite verkstad" Fortsätt också att jiddra om barnperspektivet och vad som skulle ha gjorts men inte blev av och strunta i att komma med vettiga ekonomiska lösningar på uppkommna ekonomiska problem så har vi garanterat KRIS i kommunen.
Lycka till önskar
Tjänsteman

Jan Eriksson sa...

Anonym...

Har du blivit tjänsteman nu? Bra försök...

:-)

PH sa...

Jan, du kan för allt i världen inte tro att det bara är en enda person som postar under namnet "Anonym" här, eller för den delen under anonyma signaturer? Sluta fåna dig.


Anonymiteten är som tidigare nämnts en av friheterna som detta medium ger. Det kansske möjligen varit enklare om varje anonym postare kunde använda en egen anonym signatur, men i avsaknad av det får vi klara oss så gott vi kan på detta.

Margit Urtegård sa...

Hej PH.

Jag accepterar anonyma kommentarer på min blogg, har hela tiden gjort det, tycker att det är viktigt att alla som vill får yttra sig, även de av olika orsaker väljer att vara anonyma. Du har dock rätt i att det skulle underlätta om alla anonyma hade ett alias, som du har tex, då vet vi vilka vi svarar när vi gör det.

MVH Margit

Anonym sa...

Nu tappar vi fokus i debatten. Kan anonym vara vänlig och bidra med tankar och förslag kring campus framtida användning. Det skulle uppskattas då alla goda krafter behövs.
Håkan Bertilsson

Jan Eriksson sa...

Hej PH

Fånigt för mig är att inte våga framträda under eget namn. Men jag får respektera det likväl som ni får acceptera att jag ogillar anonymitet. Jag ska inte kommentera om detta igen, lovar.

Men Håkan har en poäng, fokus försvinner från kärnfrågan; Vad måste göras för att få kolossen Campus på fötter igen?

Tankar och förslag vore jättekul att se, inte bara gallaspyende över lokalpolitiker. Det leder ingen vart.

Anonym sa...

Svar till fritidspolitiker:

Frank Stoors förslag är det enda rätta i nuläget.