måndag 2 februari 2009

Tack till Helena Hallgarn (fp) och Maria von Beetzen (m).

Alla politiska turer och överläggningar kring majoritetens skollokalutredningsförslag har gång på gång levt upp till ordspråket "Åsikter är som spikar; lätta att slå i, men svåra att dra ur". Majoritetspakten har varit envisa som få och samtidigt hävdat offentligt att de är kompromissbenägna; något vi inte har sett mycket av; förrän nu...

I går kväll blev jag mycket positivt överraskad. Helena Hallgarn (fp) ringde hem till mig för att resonera kring skolfrågan. Hon var sympatisk, positiv och lyhörd. När samtalet avslutades var i stort sett konsensus uppnådd mellan oss. Till min stora förvåning lade den sosseledda majoriteten fram att-satser på kommunstyrelsen i dag, som var nästan identiska med de som blev återremitterade från kommunfullmäktige förra måndagen. Flera av socialdemokraterna i kommunstyrelsen dundrade dessutom på i samma bulldozeranda som tidigare. Vi i oppositionen, som hade blivit uppringda av Helena Hallgarn i går kväll, blev självklart något förskräckta över detta.

Efter några ajourneringar kom socialdemokraterna, folkpartiet och centern på att blott den är stark som ibland kan ge efter och backade till slut. Kort innan sa Jens Persson (c) att de inte kunde ge efter mera för då skulle de få haveri inom partierna i majoriteten. Men, motgångar är till för att övervinnas och hela kommunstyrelsen var överens om de att-satser som till slut togs i dag, efter små justeringar. Äntligen!

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1.Lägga samman Paulinska skolans och Karinsslundsskolans år 7-9verksamhet till nuvarande Paulinska skolans fastighet.

2.Samordna Paulinska skolan, Karinslundsskolan och Vasaskolan.

3.Paulinska skolans och Karinslundsskolans sammanlagda verksamhet inryms från och med höstterminen 2009 i nuvarande Paulinska skolan.

4.Uppdra åt kommunstyrelsen att hos Strängnäs Fastighets AB begära underlag och kostnadsberäkningar för erforderliga anpassningar av Vasaskolans och Paulinska skolans fastigheter, inklusive skolgård med lek- och grönytor samt säkra trafiklösningar och att förelägga Kommunfullmäktige förslag till beslut i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade vidare att:

1.Avvakta förvaltningens redovisning i april 2009 av det utredningsuppdrag som gavs av kommunstyrelsen 2009-01-12, för att därefter förelägga Kommunfullmäktige förslag till beslut avseende Karinslundsskolans, Tosteröskolans och Långbergsskolans framtida användning samt särskolans lokalisering.

Tack till Maria von Beetzen (m), som genom ödmjukt och lyhört ledarskap har lett oppositionen fram till ett bra skolförslag. Tack även till Helena Hallgarn (fp), som öppnade upp för att majoriteten kunde gå oss till mötes. Så långt så gott!

Läs mera om detta på Mats Werners (kd), Maria von Beetzens (m), Helena Hallgarns (fp) och Dag Brembergs (mfp) bloggar.

20 kommentarer:

Cattis Zetterwall sa...

Hej Margit!

Som förälder och obunden vill jag bara Hurra till en stor framgång för våra barn i Strängnäs kommun.

Hoppas att era fortsatta steg ger våra barn en trygg uppväxt i vår kommun som har stora förutsättningar att lyckas långsiktigt.
För vaje steg ni tar tillsammans utifrån barns bästa gör mig glad.

Tack för att ni jobbar på och finner lösningar som verkligen gynnar våra barn!

Med all respekt //Cattis

Margit Urtegård sa...

Hej Cattis.

Tusen tack för alla vackra och vänliga ord. Barnen är vår framtid, det är de vi skall satsa på.

Jag gick runt på stan på lunchen i dag och samlade namnunderskrifter för att behålla Långbergsskolan. Alla jag frågade ville skriva på. Det är klart vi skall behålla våra små skolor i natursköna miljöer, var deras kommentar. Det kommer att bli bra till slut!

Med vennlig hilsen
Margit

Anonym sa...

Att vi nått så här långt beror på ett mycket fint samarbete mellan ett antal politiker i oppositionen. Alla har bidragit med sitt bästa. Tack för ett fint samarbete, det har varit roligt !
Maria

Anonym sa...

Ånyo! Jag avskyr att vara korpen som kraxar men ropa inte hej än! Vi har ännu inte sett resultatet av utredningen och något slutligt beslut om de övriga skolorna är inte fattat ännu.

Dessutom ska vi vara medvetna om att opposition och majoritet tolkar punkten om "samordning" av de tre skolorna helt olika. För majoriteten innebär den skrivningen fortfarande EN F-9-skola. Det var den klara innebörden av Lotta Grönblads kommentar när hon initierade den slutliga omsvängningen i majoriteten att hon menade att deras avsikt "ryms" i ordet "samordna".

Så än finns det anledning att strida.

Margit Urtegård sa...

Hej Maria.

Tack. Det har varit roligt, som du säger. Det var en stor upplevelse att kunna sitta tillsammans med moderaterna, kristdemokraterna, mariefredspartiet, miljöpartiet och vi i strängnäspartiet och diskutera oss fram till ett gemensamt förslag. Konstruktivt politiskt arbete är alltid roligt. Hoppas vi fortsätter att jobba så här. Att nu även majoriteten visade på samarbetsvilja i dag, det ger hopp för framtiden.

MVH Marit

Margit Urtegård sa...

Hej Mats.

Jag hörde också hur Lotta gjorde klart för sina sossar att ordet samordna betyder det de vill det skall betyda; nämligen en F-9 skola. Men, jag är inte övertygad om att folkpartiet ställer upp på det. Helena Hallgarn (fp) är inte lika övertygad som de övriga i den sosseledda majoriteten att någon stor centrumskola skall lösa alla problem, tror jag. Enligt Jens Persson (c) så är det s och c som ligger bakom den stora centrumskolan, som än så länge bara finns i deras drömmar och fantasi!

MVH Margit

Anonym sa...

Jodå, allt är så gott och väl man kan begära utifrån omständigheterna: Att slå ihop högstadieskolorna var oundvikligt. Att sedan investera X antal miljoner på den skola som går med arbetsnamnet "Centrumskolan" blir omöjligt med tanke på den i framtiden dåliga kommunalekonomin och det faktum att det alltid är bättre på att satsa på bra och mångtalig personal i skolan än flashiga lokaler!
Vänsterpartiets nollalternativ!

Dag Bremberg sa...

Ebbe, kloka synpunkter. Men "noll-alternativet" har väl inte precis varit Vänsterpartiets.
Det parti som mest ifrågasatt idén om att kunna lägga ner skolor för att spara pengar är ett annat, eller hur? För ett år sen fick vi mycket medhåll från bl a sossarna, men nu verkar det ha blivit ett märkligt politiskt prestigespel, där barnperspektivet inte spelar stor roll.
Mycket glädjande dock att de sex oppositionspartierna kunnat samtala öppet och visa prov på sån enighet!

Marie-Louise F M sa...

Hej Margit!
Bra jobbat i oppositionen! Hoppas att det håller hela vägen. Jobba vidare med barnens bästa för ögonen, det är lönsamnt i det långa perspektivet!
Kram, Marie-Louise

Anonym sa...

Hej Ebbe !
Håller med dig !
Maria

Anonym sa...

Fantastiskt kul att man lyckats komma till konsensus mellan alla partier i både allians och opposition. Det bådar gott för framtida politiskt arbete i kommunen, att man avstår prestige och ideologier för en pragmatisk hållning. Tummen upp till alla inblandade. Ett första steg i Lean-tänkandet!

Anonym sa...

Utöver att jag igår premiärrapporterade direkt från KS-mötet på min microblogg: www.twitter.com/matswerner
så har jag nu lagt en längre kommentar kring de tre huvudfrågorna vid gårdagsmötet på min blogg.

Margit Urtegård sa...

Hej Jan.

Tack. Ett tag var det tungt, när oppositionen arbetade som hårdast med frågan för att komma fram till konsensus och majorititetspakten svarade med ren arrogans, då såg det verkligen hopplöst ut ett tag.

Men, skam den som ger sig. Nu är det pragmatism och samarbete som gäller. Det som Jens Persson (c) också vill ha. Sen får Lotta tolka samordna hur hon vill, sista ordet är inte sagt i den frågan.

Vi fortsätter att kämpa för barnens bästa.

MVH Margit

Anonym sa...

Hej !
Ja, det är viktigt att vi kommmer fram till en "funktionellt" inriktad politik, utan prestige och med mer samarbete. Förnärvarande är det för mycket detaljstyrande av politikerna. Ett fötroendefullt sammarbete med tjänstemännen måste byggas upp.
Det finns ändå en hel del som är positivt, som vi kan bygga på.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Du skriver: "För ett år sen fick vi mycket medhåll från bl a sossarna, men nu verkar det ha blivit ett märkligt politiskt prestigespel, där barnperspektivet inte spelar stor roll".

Det är sällan man får se prestigespel i lokalpolitiken, oftast är det pragmatisk och förnuftig politik som förs i kommunerna, men nu fick vi känna på riktig prestige. Inget som jag vill se igen, det var ingen upplevelse direkt. Men, alla vet att om fel personer får makt då är det lätt att sådant händer; makt korrumperar.

MVH Margit

Anonym sa...

Hej

Jag spinner vidare på det Maria sa om detaljstyrande och förtroendefullt samarbete.

När jag trädde in i politikerrollen blev jag förbluffad över hur uruselt kvalitetssäkrade många frågor var (och är!). Och när jag påpekade detta, bl.a på BUN, fick jag veta att både politiker och tjänstemän minsann kunde "det här".

Jag hävdar förstås att så inte är fallet. Om frågor är kvalitetssäkrade i alla led uppstår det inte tvetydigheter, inget ramlar "mellan stolarna", beslut glöms inte bort osv.

Vi har beslutsmakten, och kan därför inte "skylla" på tjänstemännen i detta avseende. Uppnår inte ärendet kvalitetsmässig standard, t.ex om underlaget för beslut är för dåligt eller t.o.m felaktigt så måste vi skicka tillbaka det. Jag har många gånger hört att vi MÅSTE släppa igenom ärendet för att det har gått så lång tid!!! (I kvalitetssammanhang lika med överkorsad dödskalle!)

Om vi politiker är tydliga med att inget annat än korrekta beslutsunderlag, verksamhetsmål, rapporter etc godkänns, så tror jag att vi och våra tjänstemän kan sträva mot samma mål; nämligen korrekta enkla beslutsprocesser, och dessutom en kommun som har en seriös framtoning. Tyvärr finns alldeles för många exempel på det motsatta, bl.a det pinsamma hamnavtalet.

Om vi dessutom är tydliga i våra beslut, så att tjänstemännen vet i vilken riktning de ska jobba, så tror jag att vi uppnår det förtroendefulla samarbetet och det finns då ingen anledning att gå in och detaljstyra.

Men det hänger på oss!
Birgitta E

Cattis Zetterwall sa...

Hej Birgitta!

Tack för att du är så tydlig, det gillar jag skarpt.

//Cattis

Margit Urtegård sa...

Hej Birgitta.

Tack för bra kommentar.

Du skriver: "När jag trädde in i politikerrollen blev jag förbluffad över hur uruselt kvalitetssäkrade många frågor var (och är!). Och när jag påpekade detta, bl.a på BUN, fick jag veta att både politiker och tjänstemän minsann kunde 'det här'".

Jag upplevde det samma när jag började i politiken som 26-åring här i Strängnäs, hade många års politisk erfarenhet från Norge, och var förvånad över alla mesiga politiker som fanns i denna stad. Senare har jag också upptäckt att det finns mycket inkompetens bland högra tjänstemän. De duktiga, modiga och kompetenta cheferna får respass och de mindre duktiga och jättelojala (mot någon) får stanna kvar.

Vill samtidigt säga att vi har enormt duktiga tjänstemän och andra kommunarbetare i vår kommun. Men, den högsta tjänstemannen och hans lekkamrater är jag inte imponerad av/över och det har jag sagt förut.

Därför blir jag som klåfingriga Stina; som Anders Svensson kallade mig i måndags:-). När man inte kan lita på att underlagen är bra och att det inte heller är andra ugglor i mossen, när vi får handlingarna i våra händer, då är det svårt att vara beslutsfattare.

Sen finns det politisk propaganda och andra mindre bra saker uppe i det hela också. Det är en skog av svårigheter att överskåda för att klara hitta rätt i den politiska jungeln i vår kommun. Svågerpolitiken får vi inte heller glömma.

Men, trots allt så är det roligt med politik!

MVH Margit

Anonym sa...

Kan inte låta bli att plocka en billig politisk poäng: den pragmatism som nu gemensamt hyllas tvärs över gränserna (bla av mig själv) är ju exakt en sådan politik som Strängnäspartiet förespråkar. Är vi föregångare månne? ;-)

Och Birgitta träffar ju huvudet på spiken. Jag önskar att jag hade kunnat formulera det lika bra själv. Hoppas du fortsätter i samma anda i PBN! Vi ses i morgon kväll?

Mvh Jan Eriksson
Strängnäspartiet

Margit Urtegård sa...

Hej Jan.

Fast alla vet att betongpolitik fungerar dåligt, så finns det de som envisas med att försöka den vägen; maktfullkomlighet kallas det!

Det är tur att det finns pragmatiker i strängnäspolitiken!

MVH Margit